Dilemma in de NOW: opgelost?

‘Deel van werkgevers dreigt coronasteun te moeten terugbetalen’, kopte de voorpagina van het FD op 22 mei 2020 toen wij aan de bel trokken naar aanleiding van een onderdeel van de NOW-regeling. Het probleem lijkt te worden opgelost, nu de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeeft dat UWV in de uitvoering op dit punt maatwerk kan leveren.

Lees verder

Dilemma in de NOW: de referentieloonsom

De NOW-regeling heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven na het begin van de coronacrisis snel een tegemoetkoming voor hun loonkosten hebben ontvangen. Die snel- en ruwheid hebben er nu echter toe geleid dat veel ondernemers onterecht geconfronteerd worden met forse kortingen op hun NOW‑bijdrage. In dit artikel bespreken wij de knelpunten en opties voor de getroffen ondernemers.

Lees verder

NOW regeling - de tussenstand

Meer dan 100.000 bedrijven hebben zich aangemeld voor de NOW-regeling en ik spreek heel veel bedrijven die ook al een voorschot hebben ontvangen. Dat lijkt allemaal soepel te verlopen. Toch bestaan er nog steeds heel veel vraagtekens en onduidelijkheden rondom de NOW-regeling. 

Lees verder

NOW herzien … een beetje

Er is veel goed aan de NOW regeling, vooral de snelheid van invoering en de snelheid van de eerste voorschotten. Maar er is ook veel niet goed aan NOW. Eén onderdeel wordt nu aangepast. Dit  betreft de gevolgen van een concern met onderdelen die het heel zwaar hebben en onderdelen die het minder zwaar hebben, of het zelfs juist goed doen.

Lees verder

De impact van één werknemer op de NOW subsidie

Het sociale-verzekeringsloon (hierna: SV loon)speelt een prominente rol in de NOW regeling. Het is namelijk de basis voor de vaststelling van de loonsom waarvoor subsidie wordt ontvangen, maar ook voor de bepaling van welke groepsentiteiten de omzetdaling in aanmerking moet worden genomen. Voor de bepaling van de omzetdaling is immers de omzet van de gehele NOW-groep relevant. Hieronder vallen ook buitenlandse concernvennootschappen met Nederlands SV loon. 

Lees verder

Overwegingen van een bestuurder: NOW or never!

Gisteren keek ik naar een actualiteitenprogramma op tv. Aan tafel werd gefulmineerd tegen beursgenoteerde bedrijven die nu NOW aanvragen. Dit terwijl vorig jaar nog flinke dividenden zijn uitgekeerd. Schande! Ik stelde mij voor dat ik bestuurder was van zo’n beursgenoteerd bedrijf. Wat zou ik doen? En welke overwegingen zouden wij als board en RvC maken. Met wiens belangen moeten we allemaal rekening houden?

Lees verder

In januari uitbetaalde personeelsbonus leidt tot lagere NOW subsidie

De NOW-regeling leidt door haar ruwheid mogelijk tot willekeur. Veelgenoemd hierin zijn bedrijven met seizoenspatronen en ondernemingen die onderdeel uitmaken van een grotere groep. Naast deze voorbeelden lijkt ook in de berekening van de hoogte van de subsidie enige willekeur niet te ontbreken. Bijvoorbeeld voor bedrijven die in januari de jaarlijkse werknemersbonus hebben uitbetaald: een terugbetaling van een aanzienlijk deel van het door hen ontvangen voorschot dreigt.

Lees verder

NOW Regeling en Transfer Pricing

Binnen de NOW regeling heeft het kabinet ervoor gekozen om de daling van de omzet op (Nederlands) concernniveau te beoordelen. Een eventuele omzetdaling van buitenlandse concernonderdelen en hoe deze zich (indirect) verhouden tot een omzetdaling in Nederland wordt (vooralsnog) niet meegenomen in de beoordeling.

Lees verder

Wat is de groep voor NOW?

De NOW regeling kent een eigen groepsregeling. Dit is van belang omdat om vast te stellen of recht bestaat op de NOW subsidie de gezamenlijke omzet van NOW-groep wordt gehanteerd. Dit geeft soms onverwachte uitkomsten. 

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.