Digitale economie

De ontwikkelingen rond belastingheffing van de digitale economie volgen elkaar in snel tempo op. 

OESO ontwikkelingen

Wilt u weten hoe ontwikkelingen rondom belastingheffing van de digitale economie uw bedrijf kunnen beïnvloeden?

Lees meer

“Nu regelzucht potentieel succesvolle start- en scale-ups in de weg zit.”

Het huidige belastingstelsel voor indirecte belastingen smoort de internationale ambities van veelbelovende startups en scale-ups in de kiem. Officieel moeten zij zich registreren in alle landen waar ...
Lees verder

Is het belastingstelsel nog wel van deze tijd?

“…Nu wij in een digitale wereld winst niet alleen moeten belasten in het land waar de onderneming fysiek aanwezig is.”  De meeste internationale bedrijven betalen via lokale vestigingen (vaste...
Lees verder

OESO bereikt overeenstemming over 'road map' voor nieuwe internationale belastingregels

Afgelopen vrijdag 31 mei rapporteerde het ‘Inclusive Framework’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat er overeenstemming is voor een ‘road map’ met betrekking tot...
Lees verder

Internationale belastingmaatregel voor digitale economie raakt alle multinationals

Onlangs vond de roundtable ‘Taxing the digital economy’ plaats bij KPMG Meijburg & Co in Amstelveen, een geslaagde en interactieve sessie met interessante uitkomsten.
Lees verder

Europese Commissie publiceert voorstellen voor het belasten van de digitale economie

Op 21 maart 2018 heeft de Europese Commissie voorstellen gepubliceerd voor het belasten van de digitale economie.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.