Bedrijfsopvolging in het nieuws

Het familiebedrijf overdragen aan de volgende generatie? Een succesvolle bedrijfsoverdracht kan niet zonder fiscaliteit. Blijf op de hoogte met ons fiscale nieuws- en mediaoverzicht.

Familiebedrijf fiscaal efficiënt overdragen?

Bespreek vrijblijvend uw wensen, doelen en opties met het Meijburg BOR-team.

Ontmoet de specialisten

Bedrijfsopvolgingsregeling: de voortzettingseis

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt voor familiebedrijven interessante fiscale voordelen. Maar er zijn ook voorwaarden. Zo mag het familiebedrijf, volgens de voortzettingseis, gedurende vijf jaar niet verkocht of veranderd worden. Hoe nauw luistert deze eis? En hoe gaat u hier strategisch mee om? BOR-specialist Maarten Merkus legt uit.

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling: huwelijkse voorwaarden

Om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) efficiënt toe te kunnen passen moet u zakelijk rekening houden met bepaalde voorwaarden en regels. Privé zijn er echter ook belangrijke aandachtspunten. Meijburg director Charlotte Zandvoort legt uit hoe u optimaal uw huwelijkse voorwaarden moet vormgeven gelet op de BOR.

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling: de bezitseis

Om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toe te kunnen passen moet uw bedrijf, voor de bezitseis, minimaal vijf jaar bestaan. Check? Helaas. Ook aan deze voorwaarde zitten haken en ogen, en een klein detail kan financieel grote gevolgen hebben. Partner Robbert van Kooten legt uit hoe u zich kunt voorbereiden.

Lees verder

Cumulatief preferente aandelen structuur

De overdracht van familiebedrijven naar de volgende generatie is een proces met veel haken en ogen. In dit proces komen ook de financiële en fiscale consequenties in beeld. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is dan een voor de hand liggende fiscale regeling. De realiteit is echter dat deze niet altijd past. In dat geval kan een cumpref structuur interessant zijn.

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling: het ondernemingsvermogen

Ondernemingsvermogen. U verwacht misschien dat deze voorwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) geen vragen oproept, maar niets is minder waar. De scheidslijn tussen wel en niet ondernemen kan flinterdun zijn en dan liggen discussies met de fiscus op de loer. Lees hoe u zich goed kunt voorbereiden.

Lees verder

Anouk Koomen over de bedrijfsopvolgingsregeling

Bij de overdracht van een familiebedrijf kan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) de fiscale lasten beperken. Het is echter wel zaak om te voldoen aan de voorwaarden. De praktijk leert dat tijdig beginnen verstandig is. Expert Anouk Koomen hierover bij het Gelderse Familiebedrijven Genootschap.

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling: de dienstbetrekkingseis

Op papier lijkt de dienstbetrekkingseis een kraakheldere regel: als een familielid het familiebedrijf geschonken krijgt, dan dient hij of zij minstens drie jaar in dienst te zijn geweest om de BOR toe te kunnen passen. De praktijk is echter weerbarstig, zo worden valkuilen en voorbereidende maatregelen dikwijls onderschat.

Lees verder

Opvolgingsstrategie voor het familiebedrijf

Opvolging en de overdracht van aandelen zijn voor familiebedrijven vaak zeer complexe processen, waarbij het de kunst is een balans te vinden tussen de verschillende belangen. Daarom neemt u ruimschoots de tijd voor het hele traject. Voorkom dat besluiten worden genomen op emotionele gronden: pas als alle kaarten op tafel liggen, wordt objectief duidelijk wat de beste oplossing is.

Lees verder

Besluit Hoge Raad vastgoed bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De Hoge Raad wijst de zaak slechts door naar een ander gerechtshof voor de beoordeling van de vraag of bepaalde verhuurde onroerende zaken toch voldoende verband houden met de projectontwikkeling om tot de onderneming te kunnen worden gerekend.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.