Nieuws

4 oktober 2020

Factsheet: Dutch tonnage tax regime

Lees verder
30 september 2020

Hoofdlijnen Belastingplan 2021 voor Familie & Bedrijf op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van twee pagina’s gemaakt van de maatregelen en enkele andere (fiscale) ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder
30 september 2020

Brexit: gevolgen voor grensarbeiders

De Britse regering heeft recent nieuw beleid gepubliceerd voor alle EU-grensarbeiders die werkzaam zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Lees verder
25 september 2020

A-G Hoge Raad: beheren van individuele vermogens in profielen is belast met btw

Op 23 september 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken conclusies verschenen van advocaat-generaal Ettema bij de Hoge Raad.

Lees verder
25 september 2020

Consultatie Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

Op 25 september 2020 is door het kabinet een internetconsultatie gestart die belangstellenden in de gelegenheid stelt om hun reactie te geven op het conceptwetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden per 2024.

Lees verder
24 september 2020

Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen – september 2020

De NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de tweede editie van 2020 (3e kwartaal).

Lees verder
18 september 2020

Winnares Meijburg Art Commission 2019 onthult kunstwerk

Op het hoofdkantoor van KPMG Meijburg & Co in Amstelveen heeft de winnares van de Meijburg Art Commission 2019, Marleen Sleeuwits, het kunstwerk onthuld dat zij speciaal voor Meijburg heeft gemaakt.

Lees verder
17 september 2020

Prinsjesdag 2020: wijzigingen voor de loonheffingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.

Lees verder
16 september 2020

Fiscale maatregelen voor 2021

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet.

Lees verder
16 september 2020

Het Belastingplan 2021 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2021 voor u op twee pagina’s gezet.

Lees verder
16 september 2020

Belgium-Holland Desk Newsletter | September 2020

De België-Holland nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
15 september 2020

Volg de ontwikkelingen omtrent het Belastingplan 2021

Het is weer Prinsjesdag geweest. Op 15 september 2020 heeft het kabinet het Belastingplan 2021 met de fiscale maatregelen voor 2021 bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees verder

© 2020 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.