Nieuws

14 december 2020

Herijking steun- en herstelpakket voor banen en economie

Op 9 december 2020 heeft het kabinet bij Kamerbrief laten weten het bestaande steun- en herstelpakket voor banen en economie – dat in augustus werd aangekondigd en van toepassing is sinds 1 oktober 2020 – aan te passen en op onderdelen uit te breiden.

Lees verder
11 december 2020

Refund of Dutch dividend withholding tax based on Sofina judgment

This Decree potentially provides a meaningful option to foreign entities that have not been able to otherwise obtain relief for Dutch dividend withholding tax through either a reduced treaty tax rate or an exemption.

Lees verder
9 december 2020

Geen schenking bij wijziging gerechtigdheid tot huwelijksgoederen-gemeenschap

Op 20 november 2020 heeft Rechtbank Noord-Holland beslist dat het wijzigen van de gerechtigdheid tot een huwelijksgoederengemeenschap van 50:50 naar 10:90 geen schenking, fictieve erfrechtelijke verkrijging of fraus legis vormt.

Lees verder
7 december 2020

Hoge Raad legt btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer ruim uit: beheren van individuele vermogens in profielen is vrijgesteld

Op 4 december 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken arresten verschenen van de Hoge Raad.

Lees verder
4 december 2020

FS Tax Newsletter | December 2020

With the end of the year less than a month away and the Christmas holidays fast approaching you are probably busy wrapping things up and setting goals for next year. This last FS Tax Newsletter for the year 2020 briefly summarizes the relevant tax developments of the last few months.

Lees verder
3 december 2020

Kunnen gelieerde partijen in dezelfde mate gebruik maken van de NOW regeling als onafhankelijke partijen?

Deze vraag beantwoorden Dianne Berry en Esther Scholten in een artikel over de samenloop tussen verrekenprijzen en NOW dat deze week verschenen is in het Weekblad Fiscaal Recht.

Lees verder
1 december 2020

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2021

De per 1 januari 2021 geldende brutobedragen zijn bekend.

Lees verder
25 november 2020

Zesde voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’

Op 16 november 2020 is de zesde voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ verschenen. In deze brief informeren de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer opnieuw over de stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de maatregelen op het gebied van werken als zelfstandige.

Lees verder
24 november 2020

Erfbelasting ‘betalen’ met kunst én een korting van 20% !

Als echte kunstliefhebber bent u ongetwijfeld bekend met vele wetenswaardigheden over uw favoriete  kunstobject. Maar wist u dat de Nederlandse Staat het voor u als bezitter van kunst mogelijk maakt om uw nabestaanden een fiscaal voordeel na te laten?

Lees verder
23 november 2020

Wijzigingen Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Bij de instemming van het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting heeft de Tweede Kamer diverse amendementen aangenomen, waarvan wij die ten aanzien van de overdrachtsbelasting kort beschrijven.

Lees verder
23 november 2020

Belgium-Holland Desk Newsletter | November 2020

De België-Holland nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
20 november 2020

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen

Nieuwe wetgeving op komst voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Vooral voor stichtingen, die vaak een centrale rol spelen in de familie & bedrijf praktijk, verdienen deze regels nadere aandacht.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.