Nieuws

19 maart 2021

Nieuw standpunt Belastingdienst inzake vergoeding kosten internetverbinding

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat de gerichte vrijstelling alleen gebruikt kon worden indien de werkgever de volledige kosten van de noodzakelijke internetverbinding betaalde. Indien de werknemer zelf een deel betaalde, was er sprake van een eigen bijdrage (voor privégebruik), waardoor de gerichte vrijstelling niet van toepassing was. Op dit standpunt is de Belastingdienst recent teruggekomen.

Lees verder
19 maart 2021

Verlenging van de goedkeuring ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen

De maatregel met betrekking tot het ongewijzigd doorbetalen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021 (was: 1 april 2021). Dit is aangekondigd in de Kamerbrief van 24 maart 2021 waarin antwoorden op Kamervragen op dit onderwerp worden gegeven.

Lees verder
18 maart 2021

De balans opmaken: het BEPS Action Plan in relatie tot het concept “control over risk”

Lees verder
16 maart 2021

Derde en vierde openstelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Wij gaan nader in op de derde en vierde openstelling van de TVL-regeling naar de meest recente stand van zaken.

Lees verder
12 maart 2021

Derde wijziging initiatiefwetsvoorstel conditionele eindafrekening dividendbelasting

Op 12 maart 2021 heeft Tweede Kamerlid Bart Snels (GroenLinks) de Nota naar aanleiding van het verslag en een aanvullende Nota van wijziging met betrekking tot zijn op 10 juli 2020 ingediende initiatiefwetsvoorstel ‘Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting’ gepubliceerd.

Lees verder
11 maart 2021

HvJ Danske Bank: btw op dienstverlening hoofdhuis aan vaste inrichting vanwege fiscale eenheid btw

Het Danske Bank-arrest wijkt af van de Nederlandse praktijk. Dit arrest kan grote gevolgen hebben voor de btw-behandeling van dienstverlening binnen concerns, in het bijzonder als sprake is van een beperkt recht op aftrek van btw.

Lees verder
10 maart 2021

From Russia with love - part 2

In our article dated November 5, 2020 we informed you about reports in the media that the negotiations between Russia and the Netherlands on amendments to the double tax treaty between the two countries had reached an impasse. There have now been relevant developments from both the Russian and the Dutch side.

Lees verder
5 maart 2021

Internetconsultatie belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen

Op 4 maart 2021 is door de staatssecretaris van Financiën onder meer een publieke internetconsultatie gestart over de belastingplichtmaatregel voor zogenoemde omgekeerde hybride lichamen en enkele daarmee verband houdende flankerende maatregelen in onder andere de dividendbelasting en de bronbelasting op rente- en royaltybetalingen.

Lees verder
5 maart 2021

Mismatches bij onzakelijke verrekenprijzen aangepakt

Op 4 maart 2021 is door de staatssecretaris van Financiën een publieke internetconsultatie gestart over een wetsvoorstel om mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel tegen te gaan. Het wetsvoorstel is gericht tegen zogenoemde informeel-kapitaalstructuren.

Lees verder
4 maart 2021

Besparingskansen woningcorporaties bij lagere WOZ-waarde

De gemeente waardeert uw vastgoed modelmatig: ook voor woningcorporaties. Een kleine onjuistheid in dit rekenmodel kan financieel nadelige gevolgen hebben. Vooral voor woningcorporaties loopt dit al snel flink in de papieren. Onze collega Chris Oude Lohuis pleit daarom in zijn blog voor een gedegen check van uw WOZ-aanslag. Tevens beargumenteert hij waarom woningcorporaties mogelijk minder profiteren van een opgaande woningmarkt.

Lees verder
1 maart 2021

Olaf Leurs bij Brabantse Familiebedrijf Genootschap

Lees verder
26 februari 2021

Article: The hidden engine for future-proofing tax management

In order to stay tax compliant and capture tax opportunities in an increasing digital society, instant access to good quality tax data is essential. In this article our specialists: Alexander Zegers and René Duijkers are outlining how a future-proof tax data management solution looks like and what elements needs to be considered to develop this.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.