Nieuws

18 oktober 2019

Tax Controversy – Toegenomen complexiteit binnen fiscaliteit

Als belastingwetgeving niet meer overeenkomt met wat er om ons heen gebeurt, hoe verdedigen bedrijven dan hun fiscale positie?

Fiscaliteit wordt alsmaar complexer en de bedrijfsmodellen en producten ontwikkelen zich steeds sneller waardoor de toepassing van de ‘oude’ fiscale regels op de nieuwe economie steeds vaker tot discussies leidt.In deze blog schetst Maarten Prevoo, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co, een praktijkvoorbeeld van de toegenomen complexiteit binnen het fiscale landschap wat kan leiden tot discussies.

Lees verder
18 oktober 2019

Brexit: never ending story - Part 12

Het is de Britse premier Boris Johnson gelukt om een deal te sluiten. Het is nu aan de Britse en Europese parlementen om goedkeuring te geven. Noord-Ierland gaat tot de douane-unie van het Verenigd Koninkrijk behoren en niet langer tot de douane-unie van de EU. Toch komt er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Gaat dit functioneren? Leon Kanters, Brexit-expert en partner van KPMG Meijburg & Co, licht het toe.

Lees verder
18 oktober 2019

HvJ: overdracht van vordering uit juridische procedure is onderworpen aan btw

Op 17 oktober 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak Paulo Nascimento Consulting (nr. C-692/17). Deze zaak gaat over de btw-behandeling van de overdracht van een vordering die in een juridische procedure was komen vast te staan. Het HvJ besluit dat een dergelijke overdracht btw-belast is. In de Nederlandse praktijk wordt de overdracht van schuldvorderingen veelal als niet-economische activiteit gezien. Het lijkt erop dat het HvJ hier nu een nuancering op aanbrengt. Echter, alvorens tot die conclusie te komen is het van belang om de feiten uit deze zaak in ogenschouw te nemen.

Lees verder
17 oktober 2019

Het MLI toegelicht vanuit een vaste inrichtingsperspectief

“Het is belangrijk om in kaart te brengen welke gevolgen het nieuwe vaste inrichting begrip voor uw onderneming heeft, zodat u tijdig actie kunt ondernemen”.

Franklin Hundscheid, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co legt uit.

Lees verder
17 oktober 2019

Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting (update oktober 2019)

Het kabinet is voornemens om met ingang van 2021 de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting aan te passen, teneinde oneigenlijk gebruik te voorkomen en de grondslag te verbreden. Bij de uitwerking van dit voornemen wil het kabinet het in april/mei 2019 door een deel van de oppositie in consultatie gebrachte conceptinitiatiefwetsvoorstel zo veel mogelijk als uitgangspunt hanteren. In dit verband is van belang dat de initiatiefnemers, in de persoon van de heer Snels (GroenLinks), op 2 oktober 2019 een definitieve versie van het conceptwetsvoorstel aan de staatssecretaris van Financiën hebben overhandigd.

Lees verder
17 oktober 2019

Nederland als nieuwe vestigingsplaats: arbeidsvoorwaarde pensioen – deal or no deal?

Ondanks dat er op 17 oktober een deal is gesloten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, hadden reeds 100 buitenlandse ondernemingen vanwege de onzekerheid rond Brexit al gekozen voor Nederland als nieuwe vestigingsplaats. Zo’n 325 andere buitenlandse ondernemingen hebben ook concrete interesse in Nederland. Besluit u zich in Nederland te vestigen, dan komt er veel op u af. Zoals het wel of niet aanbieden van de arbeidsvoorwaarde pensioen aan uw werknemers. Frank Janse en Elianne Janssen, pensioenspecialisten van KPMG Advisory, lichten in deze blog toe waar u bij vestiging in Nederland ‘pension wise’ aan moet denken.  

Lees verder
15 oktober 2019

De OESO doet baanbrekend Transfer Pricing voorstel

De Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), deed op 9 oktober een voorstel voor nieuwe Transfer Pricing regels voor ondernemingen in de digitale economie en consumer products. Dit voorstel van de ‘Unified Approach’ gaat veel verder dan ondernemingen die via het internet actief zijn en lijkt alle ondernemingen die producten leveren aan consumenten te raken. "Een baanbrekend voorstel", zo licht Jeroen Dijkman, Partner Transfer Pricing toe.

Lees verder
14 oktober 2019

Tax Update Shipping & Offshore - Oktober 2019

In deze vierde editie van onze Tax Update voor de Shipping & Offshore-sector informeren wij u over nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen, die actueel en relevant zijn voor de sector.

Lees verder
11 oktober 2019

Verlies bij het herzien van een belastingstelsel het ‘arm’s length principe’ niet uit het oog

We moeten toe naar een belastingstelsel dat uitvoerbaar is voor multinationals en belastingdiensten. En een stelsel dat niet leidt tot dubbele belastingheffing. In deze zoektocht wordt het ‘arm’s length principe’ steeds meer ter discussie gesteld. Terwijl dit principe al decennia lang een bepalende rol speelt in de winstverdeling van multinationals. Jaap Reyneveld legt het uit.

Lees verder
10 oktober 2019

Charlotte Zandvoort-Gerritsen, Tax Director Familie en Bedrijf, deelt haar visie op de impact die het MLI heeft op het (familie)bedrijf.

Lees verder
10 oktober 2019

International Tax Review: KPMG Meijburg & Co weer Top Tier 1 Firm!

KPMG Meijburg & Co is door International Tax Review wederom uitgeroepen tot Top Tier 1 Firm in de categorieën General Corporate Tax en Transfer Pricing in Nederland.
De rankings kwamen tot stand in samenwerking met de World Tax Guide 2020 en de World Transfer Pricing Guide 2020. Beide vakgidsen bieden uitgebreide informatie over juridische en fiscale professionals en kantoren wereldwijd, die meer dan vijftig rechtsgebieden op elk continent beslaan.

Lees verder
8 oktober 2019

Aangekondigde wijzigingen Rangschikkingsbesluit NSW 1928

Begin deze zomer is een concept voor de wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 (Rangschikkingsbesluit) ter internetconsultatie voorgelegd. Rainier Beyleveldt, Tax Assistant bij KPMG Meijburg & Co licht belangrijkste aangekondigde wijzigingen toe.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.