Nieuws

15 november 2019

Opvolging familiebedrijf zorgt voor forse vermogensoverdracht in Europa

Familiebedrijven in Europa maken zich op voor een grootschalige overdracht van eigendom en zeggenschap van de onderneming. Een overdracht die de komende jaren in Europa gaat zorgen voor één van de grootste transfers van vermogen tussen generaties.

Lees verder
15 november 2019

A-G HvJ in btw-zaak Dong Yang: dochter niet zomaar vaste inrichting van moeder

Op 14 november 2019 heeft Advocaat-Generaal (‘A-G’) Kokott conclusie genomen in de zaak Dong Yang Electronics (C-547/18). Deze zaak gaat over de vraag of een dochtervennootschap die gevestigd is in de Europese Unie voor de btw aangemerkt dient te worden als een vaste inrichting van een moedervennootschap gevestigd buiten de Europese Unie. Volgens de A-G is dit niet het geval, tenzij er sprake is van een contractuele structuur die misbruik vormt. In Nederland wordt een dochtervennootschap in principe niet aangemerkt als vaste inrichting. Mocht het Hof van Justitie de conclusie van de A-G niet volgen, dan kan deze zaak grote impact hebben op de huidige Nederlandse praktijk.

Lees verder
15 november 2019

Multilateraal instrument zorgt voor fiscale temperatuurschommelingen

Fred van Horzen, Partner en specialist belastingverdragen, EU verdragsvrijheden en staatssteun, deelt zijn visie op de fiscale temperatuurschommelingen.

Lees verder
13 november 2019

Handelsovereenkomst tussen EU en Singapore treedt deze maand in werking

Op 8 november 2019 heeft de Raad van de Europese Unie de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore (EU-Singapore Free Trade Agreement, EUSFTA) goedgekeurd. Deze treedt op 21 november 2019 in werking.

Lees verder
13 november 2019

Laat u geld liggen op basis van Tax Equalization? – Tax Technology biedt inzicht!

In de wereld van grensoverschrijdende arbeid is een zogeheten tax equalization afspraak een gebruikelijke afspraak tussen werkgever en werknemer. Op basis van deze afspraak betaalt een werknemer gedurende de uitzending niet meer of minder belasting, dan de verschuldigde belasting wanneer deze in zijn of haar thuisland was blijven wonen of werken. Maarten Greijn, Senior Tax Manager bespreekt in deze blog de rol die tax technology hierin kan spelen aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

 

Lees verder
12 november 2019

De EU Arbitragerichtlijn; een (be)slechte procedure?!

Op 1 juli 2019 is de Richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie van kracht geworden. Deze EU Arbitragerichtlijn heeft tot doel een betere procedure te scheppen voor het oplossen van geschillen tussen lidstaten van de EU over belastingheffing en moet in de nationale wetgeving van alle 28 landen van de Europese Unie worden geïmplementeerd. In Nederland is dat gebeurd met de Wet Fiscale Arbitrage.

Lees verder
1 november 2019

Btw op dienstverlening hoofdhuis aan vaste inrichting? Skandia 2.0

Op 30 oktober 2019 is bekendgemaakt dat de Zweedse hoogste rechter aan het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) de vraag heeft gesteld of de dienstverlening door een Deens hoofdhuis aan zijn vaste inrichting in Zweden belast is met Zweedse btw. De zaak betreft in feite een vervolg op het HvJ-arrest Skandia America Corporation uit 2014 (nr. C-7/13) en is in zekere zin een spiegelbeeld daarvan. Wij zullen uiteraard moeten wachten op het arrest van het HvJ, maar duidelijk is wel dat dit arrest grote gevolgen kan hebben voor de btw-behandeling van de dienstverlening binnen concerns. We raden aan om de mogelijke gevolgen alvast in kaart te brengen.

Lees verder
28 oktober 2019

Tax Controversy – Toegenomen complexiteit binnen fiscaliteit deel 2

Als belastingwetgeving niet meer overeenkomt met wat er om ons heen gebeurt, hoe verdedigen bedrijven dan hun fiscale positie?

Fiscaliteit wordt alsmaar complexer en de bedrijfsmodellen en producten ontwikkelen zich steeds sneller waardoor de toepassing van de ‘oude’ fiscale regels op de nieuwe economie steeds vaker tot discussies leidt.In deze blog schetst Maarten Prevoo, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co, een praktijkvoorbeeld van de toegenomen complexiteit binnen het fiscale landschap wat kan leiden tot discussies.

Lees verder
28 oktober 2019

Brexit Update: EU verleent uitstel t/m 31 januari 2020

De ontwikkelingen rond Brexit volgen elkaar na lange tijd van stilte erg snel op. Hierbij een update van onze Brexit taskforce, bestaande uit Brexit-specialisten van KPMG Meijburg & Co en KPMG.

Lees verder
28 oktober 2019

Nieuwe kleineondernemersregeling (‘KOR’) voor de btw per 1 januari 2020

Om het groeiende aantal kleine ondernemers te kunnen ontlasten van hun btw-verplichtingen geldt vanaf 1 januari 2020 een nieuwe kleineondernemersregeling (‘KOR’). De nieuwe KOR kan een aanzienlijke administratieve verlichting voor kleine ondernemers betekenen en is ook relevant voor andere ondernemers die zakendoen met kleine ondernemers. Wij hebben de contouren van deze regeling voor u uiteengezet.

Lees verder
24 oktober 2019

Belgium-Holland Desk Newsletter | Oktober 2019

De België-Holland nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
23 oktober 2019

Hoe belast je multinationals zonder landen tekort te doen?

Winstbelastingstelsels zoals we ze kennen zijn ‘overleden’. De Nederlandse vennootschapsbelasting is gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten. En binnen de EU hanteert elke lidstaat haar eigen belastingstelsel. Het gevolg is een complex woud aan verschillende belastingstelsels, inefficiëntie en dubbele belastingen. Het kan evenwichtiger en efficiënter via de Global Enterprise Taxation, een voorstel van Jaap Bellingwout, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam en partner bij KPMG Meijburg & Co.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.