Nieuws

19 november 2019

Staatssteun: Commissie stemt in met verlenging van wijzigingen in Nederlandse tonnagebelastingregel

De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-regels inzake staatssteun toestemming verleend voor de verlenging van drie wijzigingen in de Nederlandse tonnagebelastingregeling tot 31 december 2028.

Lees verder
19 november 2019

Nederlandse douane verleent uitstel aan niet in Unie gevestigde exporteurs

De Nederlandse douane kondigde op 1 oktober 2019 aan dat het vanaf 1 december 2019 niet meer mogelijk is om als niet in de Unie gevestigde persoon in vak 2 van de uitvoeraangifte te worden vermeld. 

Lees verder
18 november 2019

Eindejaarstips 2019 voor familiebedrijven

Het fiscale landschap blijft in beweging, ook voor familiebedrijven. Wij hebben voor u een aantal tips gebundeld op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2020 actie zou moeten ondernemen.

Lees verder
18 november 2019

Brexit: never ending story - Part 13

Het Verenigd Koninkrijk (VK) publiceerde op 15 november een lijst met landen waarmee het handelsakkoorden heeft gesloten.

Lees verder
18 november 2019

Eindejaarstips 2019

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2020 goed te beginnen.

Lees verder
15 november 2019

Opvolging familiebedrijf zorgt voor forse vermogensoverdracht in Europa

Familiebedrijven in Europa maken zich op voor een grootschalige overdracht van eigendom en zeggenschap van de onderneming. Een overdracht die de komende jaren in Europa gaat zorgen voor één van de grootste transfers van vermogen tussen generaties.

Lees verder
15 november 2019

Multilateraal instrument zorgt voor fiscale temperatuurschommelingen

Fred van Horzen, Partner en specialist belastingverdragen, EU verdragsvrijheden en staatssteun, deelt zijn visie op de fiscale temperatuurschommelingen.

Lees verder
15 november 2019

A-G HvJ in btw-zaak Dong Yang: dochter niet zomaar vaste inrichting van moeder

Op 14 november 2019 heeft Advocaat-Generaal (‘A-G’) Kokott conclusie genomen in de zaak Dong Yang Electronics (C-547/18). Deze zaak gaat over de vraag of een dochtervennootschap die gevestigd is in de Europese Unie voor de btw aangemerkt dient te worden als een vaste inrichting van een moedervennootschap gevestigd buiten de Europese Unie. Volgens de A-G is dit niet het geval, tenzij er sprake is van een contractuele structuur die misbruik vormt. In Nederland wordt een dochtervennootschap in principe niet aangemerkt als vaste inrichting. Mocht het Hof van Justitie de conclusie van de A-G niet volgen, dan kan deze zaak grote impact hebben op de huidige Nederlandse praktijk.

Lees verder
13 november 2019

Handelsovereenkomst tussen EU en Singapore treedt deze maand in werking

Op 8 november 2019 heeft de Raad van de Europese Unie de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore (EU-Singapore Free Trade Agreement, EUSFTA) goedgekeurd. Deze treedt op 21 november 2019 in werking.

Lees verder
13 november 2019

Laat u geld liggen op basis van Tax Equalization? – Tax Technology biedt inzicht!

In de wereld van grensoverschrijdende arbeid is een zogeheten tax equalization afspraak een gebruikelijke afspraak tussen werkgever en werknemer. Op basis van deze afspraak betaalt een werknemer gedurende de uitzending niet meer of minder belasting, dan de verschuldigde belasting wanneer deze in zijn of haar thuisland was blijven wonen of werken. Maarten Greijn, Senior Tax Manager bespreekt in deze blog de rol die tax technology hierin kan spelen aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

 

Lees verder
12 november 2019

De EU Arbitragerichtlijn; een (be)slechte procedure?!

Op 1 juli 2019 is de Richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie van kracht geworden.  In deze blog schetst Rian Waaijer, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg & Co of deze richtlijn daadwerkelijk een einde zal kunnen maken aan geschillen binnen de EU.

Lees verder
1 november 2019

Btw op dienstverlening hoofdhuis aan vaste inrichting? Skandia 2.0

Op 30 oktober 2019 is bekendgemaakt dat de Zweedse hoogste rechter aan het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) de vraag heeft gesteld of de dienstverlening door een Deens hoofdhuis aan zijn vaste inrichting in Zweden belast is met Zweedse btw. De zaak betreft in feite een vervolg op het HvJ-arrest Skandia America Corporation uit 2014 (nr. C-7/13) en is in zekere zin een spiegelbeeld daarvan. Wij zullen uiteraard moeten wachten op het arrest van het HvJ, maar duidelijk is wel dat dit arrest grote gevolgen kan hebben voor de btw-behandeling van de dienstverlening binnen concerns. We raden aan om de mogelijke gevolgen alvast in kaart te brengen.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.