Nieuws

5 juni 2020

HvJ in World Comm Trading: na achteraf ontvangen korting altijd herziening van de aftrek van btw

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat een prijsvermindering leidt tot herziening van de aftrek van btw van de ontvanger, zelfs indien een (credit)factuur ontbreekt waarin is gespecifieerd op welke leveringen de korting betrekking heeft.

Lees verder
4 juni 2020

Mandatory Disclosure Rules: een nieuw hoofdstuk voor tax-riskmanagement

Met de introductie van de Mandatory Disclosure Rules, kortweg DAC6 genoemd naar de wijziging van de Europese Richtlijn tot invoering van deze regels, ontstaat een nieuwe compliance verplichting die terugwerkt tot 25 juni 2018.

DAC6 raakt ook belastingplichtigen en dat vereist dat ook bedrijven hun interne DAC6-rapportageproces op orde moeten krijgen en een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het tax risk management framework. Jan Moret en Lieke Mutsaers vertellen in deze blog graag meer over enkele belangrijke stappen die u kunt zetten bij het opzetten van een DAC6-proces.

Lees verder
4 juni 2020

Brexit: a never-ending story – Part 16

Opnieuw is er een belangrijke week aangebroken in de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Deze week vinden er parallel veertig virtuele meetings plaats tussen de onderhandelaars. Tot nu toe is er nog weinig progressie geboekt. De vraag is of dit deze week wel gaat gebeuren.

Lees verder
2 juni 2020

Bronbelasting over dividenden naar laagbelastende jurisdicties vanaf 2024

De maatregel gaat gelden voor geldstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en naar landen die op de Europese zwarte lijst staan, ook als Nederland met deze landen een belastingverdrag heeft.

Lees verder
28 mei 2020

Belgium-Holland Desk Newsletter | Mei 2020

De België-Holland nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
28 mei 2020

Extra afspraken over tweede noodpakket banen en economie (Noodpakket 2.0)

Naar aanleiding van het Noodpakket 2.0 heeft het kabinet, zo blijkt uit een Kamerbrief van 28 mei 2020, nader overlegd met werknemers- en werkgeversorganisaties. Dat heeft geresulteerd in een aantal extra afspraken over dit noodpakket.

Lees verder
26 mei 2020

Verlenging en uitbreiding Noodpakket banen en economie (Noodpakket 2.0)

Ruim twee maanden geleden kondigde het kabinet in de Kamerbrief ‘Noodpakket banen en economie’ van 17 maart 2020 een aantal noodmaatregelen aan, bedoeld om de eerste acute en breed verspreide economische schok ten gevolge van het coronavirus en de ingestelde crisismaatregelen te dempen. Op 20 mei 2020 heeft het kabinet – opnieuw per Kamerbrief – een verlenging van diverse maatregelen uit dit eerste noodpakket (Noodpakket 1.0) aangekondigd, aangevuld met nieuwe maatregelen (Noodpakket 2.0).

Lees verder
25 mei 2020

Derde wijziging NOW (eerste tranche: NOW over de periode tot 1 juni 2020)

Bij Kamerbrief van 20 mei 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zoals deze geldt voor de periode maart tot en met mei 2020 voor een derde keer aan te passen.

Lees verder
20 mei 2020

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Op 18 mei 2020 verscheen het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’. De rapporten, die gezamenlijk meer dan duizend pagina’s tekst bevatten, hebben geresulteerd in 169 uitgewerkte beleidsopties met betrekking tot een groot aantal belastingen waarvan door een volgend kabinet gebruik kan worden gemaakt.

Lees verder
20 mei 2020

Now en de dertiende maand...vervolg

Vandaag is bekend gemaakt dat de dertiende maand problematiek wordt opgelost. Bedrijven die bijzondere loonelementen hebben uitbetaald in januari (dertiende maand, of bonussen bijvoorbeeld) konden een groot nadeel ondervinden van de kortingssystematiek in de NOW regeling. Vandaag is aangekondigd dat deze loon elementen bij berekening van de korting geëlimineerd zullen worden.

Lees verder
20 mei 2020

Transfer pricing in tijden van de Corona pandemie - een artikel van onze experts

Het begin van de COVID-19-pandemie heeft geresulteerd in wereldwijde verstoringen van het bedrijfsleven en de economie met directe gevolgen voor de verrekenprijzen van multinationale ondernemingen. Dianne Berry, Marcus Chadderton en Eduard Sporken - experts binnen ons KPMG Global Transfer Pricing Services team - zetten hun kennis en expertise in een artikel voor Bloomberglaw.com om te kijken wat MNO's moeten doen om hun transfer pricing te beheren.

Lees verder
18 mei 2020

A-G HvJ: btw-aftrekbeperking bij ‘parkeren’ opgehaald kapitaal in afwachting van nieuwe investering

Als gevolg van de coronacrisis kan het on hold zetten van een investering en het aanhouden van het daarvoor bestemde kapitaal vaker voorkomen. Indien het kapitaal wordt aangehouden in afwachting van een nieuwe investering, zien wij mogelijkheden om een btw-aftrekbeperking te voorkomen.

Lees verder
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.