Nieuws

26 februari 2021

Derde en vierde openstelling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Wij gaan nader in op de derde en vierde openstelling van de TVL-regeling naar de meest recente stand van zaken.

Lees verder
24 februari 2021

WOZ-waardeontwikkeling tijdens de coronacrisis

De WOZ-waarde van belastingobjecten wordt voor 2021 in vastgesteld op basis van de feitelijke toestand en waarde van 1 januari 2020. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de toezichthoudende Waarderingskamer zijn duidelijk: per 1 januari 2020 was er nog géén sprake van invloed op de waardeontwikkeling ten gevolge van coronacrisis. In algemene zin kan dit argument juist zijn, maar voor bepaalde specifieke branches ligt dit ons inziens anders.

Lees verder
23 februari 2021

NL-Africa Tax Desk newsletter – second edition

This is the second edition of our NL-Africa Tax Desk newsletter. The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa. As reflected in below overview, the African tax landscape is not evolving in isolation from the global tax environment. The digital tax sphere (with new laws and regulations implemented in - among others - Kenya and Nigeria), continued focus on transfer pricing and implementation of the MLI are just a few of the items impacting global organizations.

Lees verder
17 februari 2021

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | Februari 2021

De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
17 februari 2021

Tax Update Shipping & Offshore - Februari 2021

This is the first edition of our Tax Update for the Shipping & Offshore sector for 2021. This year we will again inform you about national and international developments, diverse court decisions, bills and practical experience that are topical and relevant for the sector.

Lees verder
1 februari 2021

FS Tax Newsletter | February 2021

We hope you had a great start to 2021. After wrapping up the first month of the year, in this edition of the Financial Services Tax Newsletter we would like to summarize the relevant developments that took place in December 2020 and January 2021.

Lees verder
29 januari 2021

KPMG: Our Impact Plan

Our global environmental, social and governance (ESG) commitments are now released under one umbrella in KPMG: Our Impact Plan. The plan clarifies our commitments and actions across four important categories: Planet, People, Prosperity and Governance.

Lees verder
27 januari 2021

Mis de boot niet: let op de correcties bij de laatste btw-aangifte over 2020 en gunstig Hoge Raad arrest aftrek btw op huisvestingskosten

Lees verder
25 januari 2021

Pro Memorie 2021

De belastingtarieven en premies voor 2021 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Lees verder
22 januari 2021

Verruiming coronasteun in verband met verlenging lockdown (januari 2021)

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet bij Kamerbrief laten weten het bestaande steun- en herstelpakket voor banen en economie opnieuw te verruimen.

Lees verder
21 januari 2021

NL-Africa Tax Desk newsletter – first edition

We are excited to welcome you to this first edition of our NL-Africa Tax Desk newsletter. In 2020 African governments’ tax policies have been subject to a lot of changes impacted by the BEPS action points, the COVID-19 crisis and developments on the energy markets. Although the African continent is diverse, there are typical challenges in staying compliant with local tax obligations that MNEs and investors face when investing and developing business activities in Africa. Managing your business’ tax position in Africa is not a ‘one-off’ exercise and requires continuous monitoring of the latest tax developments. The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of these updates on the African tax landscape.

Lees verder
20 januari 2021

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Het kabinet werkt in dit wetsvoorstel drie van de gemaakte afspraken uit het Pensioenakkoord uit: meer keuzevrijheid bij de aanwending van pensioen (bedrag ineens), meer keuzemogelijkheden voor eerder uittreden (versoepeling van de RVU-heffing) en meer fiscale ruimte om verlof te sparen voor vervroegd uittreden (verlofsparen)

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.