Nieuws

19 januari 2021

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | Januari 2021

De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
19 januari 2021

Nieuw besluit over vaste inrichting btw

Het besluit omvat onder meer de vastlegging van het Nederlandse beleid aangaande het begrip ‘vaste inrichting’ en de btw-behandeling van prestaties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting.

Lees verder
12 januari 2021

Laatste btw-aangifte over 2020: correcties op grond van Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting en privégebruik auto

Ons memorandum met stroomschema geeft een up-to-date beschrijving over de werking van de correctie op de btw-aftrek bij personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken en giften. Tevens beschrijven wij de werking van de btw-correctie privégebruik auto.

Lees verder
12 januari 2021

OECD Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

Lees verder
28 december 2020

Betaal ik erfbelasting over mijn geërfde schilderij?

Stel, u erft een bijzonder schilderij (of ander kunstobject) van een dierbaar familielid of een verre kennis. Wordt het object meegenomen in uw belastbare inkomsten en hoe zit het met erfbelasting? 

Lees verder
24 december 2020

Update vaste reiskostenvergoedingen en vaste lunchvergoedingen vanaf 1 januari 2021

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis was een goedkeuring opgenomen voor het jaar 2020 ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen. Wij informeren u over de laatste stand van zaken.

Lees verder
22 december 2020

Tweede openstelling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Wij gaan nader in op de TVL-regeling, waarbij de nadruk ligt op de TVL onder de tweede openstelling omdat de inhoudelijke uitwerking hiervan (grotendeels) op 24 november 2020 is gepubliceerd.

Lees verder
17 december 2020

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | December 2020

De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
16 december 2020

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – december 2020

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder
15 december 2020

Country-by-Country Reporting: landenoverzicht notificatieverplichtingen

Meijburg & Co heeft het Engelstalige overzicht geactualiseerd van de CbCR-notificatieverplichtingen voor alle landen die (momenteel) met ingang van 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 definitieve CbCR-wetgeving hebben geïmplementeerd.

Lees verder
15 december 2020

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2021 en wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling aan

De aangenomen moties hebben we kort beschreven.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.