Besluit rechtsherstel box 3

In het besluit wordt de vormgeving en berekening van het box 3-rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant uitgewerkt.

Nieuwsoverzicht (6)

Hoe belast je multinationals zonder landen tekort te doen?

23 oktober 2019
Winstbelastingstelsels zoals we ze kennen zijn ‘overleden’. De Nederlandse vennootschapsbelasting is gebaseerd op achterhaalde uitgangspunten. En binnen de EU hanteert elke lidstaat haar eigen belasti...
Lees verder

Verlies bij het herzien van een belastingstelsel het ‘arm’s length principe’ niet uit het oog

11 oktober 2019
We moeten toe naar een belastingstelsel dat uitvoerbaar is voor multinationals en belastingdiensten. En een stelsel dat niet leidt tot dubbele belastingheffing. In deze zoektocht wordt het ‘arm’s leng...
Lees verder

"Nu wij in een digitale wereld winst niet alleen belasten in het land waar het bedrijf fysiek aanwezig is."

27 augustus 2019
Hoe belast je een bedrijf dat wel een markt, maar geen vestiging in een land heeft? In de huidige digitale economie is van een vaste inrichting vaak geen sprake. Dit terwijl in diverse landen wel...
Lees verder

"Nu consumenten digitale bodemschatten zijn, die worden ontgonnen zonder dat daarvoor wordt betaald."

26 augustus 2019
Het huidige belastingstelsel is niet ingericht op digitale businessmodellen, zoals Airbnb, Uber of Amazon. Dit zorgt voor internationale belastingdiscussies: moeten wij soms terugvallen op ‘ouderwetse...
Lees verder

“Nu onduidelijk is welke instanties het recht hebben om belasting te heffen in een digitale economie.”

26 augustus 2019
Welke opties zijn er om tot een eerlijke constructie te komen voor het gebruik van consumentendata? En hoe moet dit worden belast? Vinod Kalloe over de mogelijkheden, de haken en ogen.
Lees verder

"Nu de basis van het stelsel rust op verouderde definities van ondernemen, winst en bezit."

23 augustus 2019
Om meteen met de deur in huis te vallen: ons belastingstelsel is niet meer van deze tijd en is dringend aan vernieuwing toe. Het stelsel rust op verouderde definities van ondernemen, winst en bez...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.