Besluit rechtsherstel box 3

In het besluit wordt de vormgeving en berekening van het box 3-rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant uitgewerkt.

Nieuwsoverzicht (18)

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2022

17 december 2021
De per 1 januari 2022 geldende brutobedragen zijn bekend.
Lees verder

Prinsjesdag 2021: wijzigingen voor de loonheffingen

23 september 2021
In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.
Lees verder

UPDATE: verlenging van de goedkeuring inzake vaste reiskostenvergoedingen en overeenkomsten grensarbeiders BE/DE

14 september 2021
Eind augustus 2021 heeft het kabinet in een kamerbrief een update gegeven met betrekking tot de vaste reiskostenvergoedingen en de overeenkomsten inzake grensarbeiders uit België en Duitsland.
Lees verder

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland - Duitsland

19 april 2021
Nederland en Duitsland hebben op 24 maart 2021 een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Dit protocol ziet op wijzigingen ten aanzien van het heffingsrecht over (kortdurende) so...
Lees verder

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2021

1 december 2020
De per 1 januari 2021 geldende brutobedragen zijn bekend.
Lees verder

Gevolgen Brexit voor grensarbeiders – update

11 november 2020
Inmiddels is bekendgemaakt onder welke voorwaarden het document 'Grensarbeider' kan worden verstrekt en hoe de aanvraagprocedure bij de IND eruitziet.
Lees verder

Brexit: gevolgen voor grensarbeiders

30 september 2020
De Britse regering heeft recent nieuw beleid gepubliceerd voor alle EU-grensarbeiders die werkzaam zijn in het Verenigd Koninkrijk.
Lees verder

Prinsjesdag 2020: wijzigingen voor de loonheffingen

17 september 2020
In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.
Lees verder

Niet voldoen aan meldplicht voor internationale detacheringen voortaan beboetbaar

3 september 2020
De eerste zes maanden werd door de Inspectie SZW al wel gehandhaafd, maar werden er nog geen boetes opgelegd. Deze proeftijd liep af op 1 september 2020 en hiermee is dus een einde gekomen aan de vrij...
Lees verder

Nederland: gefaseerde opheffing inreisverbod voor niet-EU-inwoners per 1 juli 2020 (COVID-19)

2 juli 2020
Voor Nederland geldt dat vanaf 1 juli 2020 het inreisverbod niet langer van toepassing is voor inwoners van de volgende veertien landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokk...
Lees verder

COVID-19 maatregelen: Schengengebied op slot voor niet-EU-inwoners

15 juni 2020
Op 17 maart 2020 hebben de regeringsleiders van de EU besloten om reizigers van buiten de Europese Unie niet langer toe te laten tot het Schengengebied, tenzij hiervoor een noodzakelijk doel is. Neder...
Lees verder

Verruiming concernbenadering in de NOW en enige andere versoepelingen

24 april 2020
Bij brief van 22 april 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een belangrijke verruiming aangekondigd van de concernbenadering in de NOW. Wij gaan kort op de verruiming in. Ook be...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.