Nieuws

Global developments in ESG-related taxes, incentives and grants

The KPMG ESG Tax Tracker, providing insight into the global ESG and Sustainability landscape for taxes, incentives and grants. The regulatory landscape is changing rapidly. Governments across the globe are introducing tax measures and incentives to positively influence behaviors that are impacting the environment and contributing to climate change

Nieuwsoverzicht (592)

ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives – wat gebeurt er wereldwijd?

27 juli 2022
De KPMG ESG Tax Tracker geeft u inzicht in wat er in de wereld gebeurt op het gebied van ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives. De fiscale ESG wet- en regelgeving verandert snel. Werel...
Lees verder

Kamerbrief samenvatting internetconsultatie en vervolgtraject versterking aanpak dividendstripping

19 juli 2022
In de praktijk wordt voor forse bedragen dividendbelasting ontgaan via diverse vormen van dividendstripping, die de Belastingdienst met de huidige wettelijke instrumenten niet goed kan bestrijden.
Lees verder

Hoge Raad verduidelijkt renteaftrekbeperking artikel 10a Wet Vpb 1969 in acquisitiestructuren

18 juli 2022
De Hoge Raad beantwoordt vooral enkele openstaande vragen over artikel 10a van de Wet Vpb 1969, zoals de vraag wanneer sprake is van een zogenoemde ‘(onzakelijke) omleiding binnen concern’.
Lees verder

Meijburg Art Commission-winnaar werkt naar onthulling kunstwerk toe

12 juli 2022
Popel Coumou won de Meijburg Art Commission 2021 prijs en mag vervolgens een kunstwerk maken voor de Meijburg kunstcollectie. Haar kunstwerk zal aan het eind van de zomer prijken op het hoofdkantoor v...
Lees verder

Door maatschap medisch specialisten aan ziekenhuis verrichte managementdiensten vrijgesteld van btw

12 juli 2022
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich onlangs uitgelaten over een in de praktijk veelvoorkomende discussie, namelijk de btw-behandeling van managementdiensten die een maatschap van medisch speciali...
Lees verder

Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022

11 juli 2022
De belangrijkste wijzigingen zijn het verwerken van de resultaten van het BEPS-project van de OESO en de in 2012 in de Wet op de vennootschapsbelasting geïntroduceerde objectvrijstelling.
Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – juli 2022

7 juli 2022
Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van KPMG Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.
Lees verder

Wijziging besluit over vaste inrichting btw

6 juli 2022
Door deze wijziging kan grensoverschrijdende dienstverlening binnen een rechtspersoon aan btw worden onderworpen wanneer deze rechtspersoon in een land onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid btw. ...
Lees verder

Article: Sustainability and the tax function: defining ESG

5 juli 2022
In recent years the public debate about corporate social responsibility (CSR) and taxation has seen an upsurge with the public, including civil society organizations and authorities (including the EU ...
Lees verder

Verrekenprijsbesluit 2022

5 juli 2022
De aanpassingen in het Besluit zijn vooral een reactie op de aanpassingen van de OESO-richtlijnen over financiële transacties, dienstverlening in concernverband en verschenen OESO-publicaties over de ...
Lees verder

New Dutch Transfer pricing Decree

1 juli 2022
Today, the new Dutch Transfer pricing Decree was issued. Among other things, this new decree focuses on recent developments that have led to changes in the OECD guidelines but also the impact of the C...
Lees verder

Besluit rechtsherstel box 3

1 juli 2022
In het besluit wordt de vormgeving en berekening van het box 3-rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant uitgewerkt.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.