Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Lees verder

Nieuwsoverzicht (4)

HvJ: geen btw-aftrek bij ‘parkeren’ opgehaald kapitaal na mislukte overname deelneming

16 november 2020
Indien de beoogde aankoop van een deelneming door omstandigheden – bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis – niet gerealiseerd kan worden, dan is het raadzaam om de btw-gevolgen nader te onderzoek ...

A-G HvJ: btw-aftrekbeperking bij ‘parkeren’ opgehaald kapitaal in afwachting van nieuwe investering

18 mei 2020
Als gevolg van de coronacrisis kan het on hold zetten van een investering en het aanhouden van het daarvoor bestemde kapitaal vaker voorkomen. Indien het kapitaal wordt aangehouden in afwachting van e ...

HvJ: oogmerk van een aandelenverkoop kan het btw-aftrekrecht beperken

9 november 2018
Op 8 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) uitspraak gedaan in de zaak C&D Foods (C-502/17).

HvJ: btw-aftrek ook toegestaan bij mislukte overname

18 oktober 2018
Op 17 oktober 2018 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) uitspraak gedaan in de zaak Ryanair (C-249/17).

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.