ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives – wat gebeurt er wereldwijd?

De KPMG ESG Tax Tracker geeft u inzicht in wat er in de wereld gebeurt op het gebied van ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives. De fiscale ESG wet- en regelgeving verandert snel. Wereldwijd voeren overheden belastingen en stimuleringsmaatregelen in om gedragsveranderingen teweeg te brengen die bedoeld zijn om het klimaat en het milieu te beschermen.

Nieuwsoverzicht (6)

Hoge Raad legt btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer ruim uit: beheren van individuele vermogens in profielen is vrijgesteld

7 december 2020
Op 4 december 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken arresten verschenen van de Hoge Raad.
Lees verder

Dutch Supreme Court decision on Dutch withholding tax on dividends paid to foreign investment funds

26 oktober 2020
The Supreme Court ruled that its earlier judgments from 2013 and 2015 were an incorrect interpretation of EU law and that foreign investment funds should be entitled to a refund of the Dutch dividend ...
Lees verder

A-G Hoge Raad: beheren van individuele vermogens in profielen is belast met btw

25 september 2020
Op 23 september 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken conclusies verschenen van advocaat-generaal Ettema bij de Hoge Raad.
Lees verder

Werkelijk gebruik btw-aftrek toegestaan bij bank

30 maart 2020
Op 27 maart 2020 heeft Hof Den Bosch een belangwekkende uitspraak gedaan over btw-aftrek in een zaak van een financiële instelling. Het hof oordeelt dat de ‘werkelijkgebruikmethodiek’ van de bank vold...
Lees verder

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen: kabinet aan zet na internetconsultatie

24 januari 2020
Enerzijds beoogt het wetsvoorstel deelnemers in de uitkeringsfase meer flexibiliteit te geven in de aanwending van hun pensioenvermogen. Anderzijds beoogt het wetsvoorstel een tijdelijke versoepeling ...
Lees verder

Voorwaarden voor een belastingvrije waardeoverdracht van buitenlands pensioen

7 januari 2020
De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs geantwoord op vragen van de Tweede Kamer met betrekking tot de mogelijkheden om in het buitenland opgebouwde pensioenrechten over te brengen naar Nederl...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.