Eindejaarstips 2023

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2024 goed te beginnen.

Lees verder

Nieuwsoverzicht (17)

A-G Hoge Raad wijst btw-aftrek conform werkelijk gebruik bij bank af

6 december 2021
Deze zaak is relevant voor financiële instellingen, maar ook voor andere belastingplichtigen die met btw belaste en van btw vrijgestelde prestaties verrichten, zoals partijen in de publieke sector, he ...

Rapport Commissie doorstroomvennootschappen

26 november 2021
Het rapport bevat een vijftiental aanbevelingen, onderverdeeld in zes fiscale en negen niet-fiscale beleidsopties. Tegelijkertijd heeft de staatssecretaris van Financiën een kabinetsreactie naar aanle ...

Aanpassing btw-besluit: ruimere toepassing vrijstelling vermogensbeheer

3 november 2021
Op 2 november 2021 is het geactualiseerde Besluit bijzonder overheidstoezicht van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Actualisering van het oorspronkelijke besluit was nodig vanwege jurisp ...

Fiscaliteit in de jaarrekening van woningcorporaties

6 oktober 2021
De belastingdruk van woningcorporaties is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat de sector zich hierover zorgen maakt, komt terug in meerdere jaarverslagen van grote woningcorporaties. In jaarverslag ...

FS Tax Newsletter | August 2021

24 augustus 2021
This is our fourth FS Tax Newsletter for the year, in which we summarize the tax-related developments of the last two months in the FS sector for you.

Zonder eigen personeel geen vaste inrichting voor btw bij verhuur

22 juni 2021
Op 3 juni 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) arrest gewezen in de zaak Titanium Ltd (zaak C-931/19). Het HvJ oordeelt dat een buitenlandse ondernemer die geen eigen personeel ter plaatse ...

HvJ arrest K en DBKAG: gebruiksrecht op software kan als btw vrijgesteld vermogensbeheer kwalificeren

21 juni 2021
Het feit dat een gebruiksrecht op software op zichzelf al onder de btw-vrijstelling kan vallen, is een welkome verduidelijking voor de Nederlandse praktijk in het licht van de steeds verder geautomati ...

FS Tax Newsletter | June 2021

16 juni 2021
This is our third FS Tax Newsletter for the year, in which we have summarized the most recent tax-related developments of the last two months in the FS sector for you.

Verlichting fiscale lastendruk door invoering vermogensaftrek

6 mei 2021
Corporaties hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met forse belastingverzwaringen (met name op het gebied van de vennootschapsbelasting (‘Vpb’) en verhuurderheffing). Dat is uiteraard een politi ...

HvJ: lidstaat registratie eigendom schip mag assurantiebelasting heffen

19 april 2021
Dit arrest is niet alleen van belang voor de verzekering van zeeschepen, waarvoor in Nederland een vrijstelling geldt, maar ook voor de verzekering van andere vaartuigen, die in Nederland als uitgangs ...

FS Tax Newsletter | April 2021

1 april 2021
Now that the winter has ended and the weather is slowly getting better, we are issuing our second FS Tax Newsletter for 2021. In this issue we summarize relevant developments that took place during Fe ...

HvJ Q-GmbH: licentie gebruik verzekeringsproduct en eventuele bijkomende bemiddeling btw-belast

26 maart 2021
Dit oordeel zou druk kunnen zetten op de Nederlandse praktijk waarbij een samenstel van bemiddeling en andere nauw met verzekering samenhangende prestaties die als één dienst worden verricht volledig ...

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.