In april 2017 heeft Rechtbank Midden-Nederland zich uitgesproken over de hoogte van een aantal aanslagen zuiveringsheffing voor een zorginstelling.

De zuiveringsheffing wordt door het waterschap geheven. Voor deze heffing zijn bedrijven ingedeeld in klassen en elke klasse heeft een eigen afvalwatercoëfficiënt. Hierdoor betalen hogere klassen uiteindelijk relatief meer zuiveringsheffing. In geschil was of de bewuste instelling, waarin ouderen met een intensieve zorgbehoefte zijn opgenomen, door het waterschap terecht in klasse 8 was ingedeeld.

Het waterschap vond dat het afvalwater alleen huishoudelijk afvalwater betreft, omdat de woon- en verzorgfunctie vooropstaat. De rechter oordeelde echter dat in de instelling naast begeleiding en zorg tevens in niet onbetekenende mate verpleging wordt geboden en dat de instelling daarom als verpleeghuis kan worden aangemerkt. Op verpleeghuizen is klasse 7 van toepassing. De aanslagen dienen door het waterschap dan ook neerwaarts te worden aangepast.

Indeling in een verkeerde klasse kan duizenden euro’s aan zuiveringsheffing schelen. Hebt u vragen of wilt u weten wat deze uitspraak voor u kan betekenen, neemt u dan gerust contact met ons op.