Na de Hoge Raad zet nu ook Gerechtshof Amsterdam grote vraagtekens bij de wijze waarop gemeenten de waarde van ziekenhuizen in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vaststellen.

Gemeenten bepalen de waarde van ziekenhuizen voor de WOZ-beschikking met behulp van een onder auspiciën van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgestelde Taxatiewijzer Ziekenhuizen. Daarin staan kengetallen waarop de gemeentelijke taxateurs zich baseren voor de waardering van alle Nederlandse ziekenhuizen.

De Hoge Raad heeft in een arrest van februari 2015 al bepaald dat de waarde van een ziekenhuis in Alphen aan den Rijn te hoog was vastgesteld, omdat in de waardering ten onrechte installaties waren meegenomen die hier op basis van een speciale werktuigenvrijstelling buiten gelaten hadden moeten worden.

Volgens de gemeenten waren in de procedure die tot het arrest leidde wat onvolkomenheden geslopen, zodat de rechters zich niet hadden kunnen uitlaten over de gehele inhoud van de Taxatiewijzer Ziekenhuizen. Middels een procedure voor Gerechtshof Amsterdam heeft de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de VNG, getracht om het gerechtshof te overtuigen van de inhoudelijke juistheid van de taxatiewijzer en de daarin genoemde kengetallen. Hierin is men niet geslaagd. Weliswaar plaatst het gerechtshof enkele kritische kanttekeningen bij de toepassing van de vrijstelling, maar in de kern blijft deze overeind. In de gemeentelijke waardeopbouw zitten elementen die daarin niet thuishoren, waardoor de WOZ-waarden van alle Nederlandse ziekenhuizen op basis van de taxatiewijzer van de VNG in beginsel te hoog zijn vastgesteld.

Naast de werktuigenvrijstelling heeft Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de wijze waarop de gemeenten bij oudere ziekenhuizen de afschrijvingen beperken onjuist is. Bij ziekenhuizen ouder dan vijftien jaar kan dit eveneens van grote invloed zijn op de waarde.

Al met al biedt de hofuitspraak in combinatie met het arrest volop redenen om de WOZ-waarde van ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidsbranche goed onder de loep te nemen. Een verlaging van de waarde is immers direct van invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelastingen en andere heffingen die de WOZ-waarde als grondslag kennen. Op basis van deze jurisprudentie behoren belastingverlagingen van 10% tot 25% tot de reële mogelijkheden.

Indien u van mening bent dat de waarde van uw belastingobject(en) grotendeels op basis van deze taxatiewijzer is bepaald, loont het zeer de moeite om de waardebepaling kritisch te beoordelen. Wij zijn u daarbij graag behulpzaam. Neemt u gerust contact op met een van rechts vermelde specialisten.