Meijburg & Co heeft via een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) het interne beleid van de Belastingdienst voor de sectorindeling verkregen. Het gaat om een groot aantal pagina’s met gedetailleerde informatie over de sectorindeling. Uit de stukken blijkt dat de sector waarin de Belastingdienst een werkgever indeelt lang niet altijd de meest logische is. Daarnaast blijken voor bepaalde branches de regels voor de sectorindeling de afgelopen jaren te zijn gewijzigd.

Indeling in sectoren

De Belastingdienst deelt alle werkgevers in een bepaalde sector in. In welke sector een werkgever wordt ingedeeld, is afhankelijk van de werkzaamheden die de werkgever verricht. In de praktijk zien wij regelmatig dat de sectorindeling van een werkgever niet (meer) juist is, bijvoorbeeld omdat de activiteiten van een bedrijf in de loop van de tijd zijn gewijzigd.

De stukken die wij hebben verkregen, laten zien dat de sector waarin een werkgever volgens de Belastingdienst moet worden ingedeeld lang niet altijd de meest logische is. Zo valt de verwerking van GFT tot compost volgens de Belastingdienst onder sector 49 (Chemische industrie) en deelt de Belastingdienst een waterstraalbedrijf dat zich bezighoudt met het onder zeer hoge druk ‘schoonspuiten’ van objecten/constructies in bij sector 21 (Havenclassificeerders). Daarnaast blijken de regels voor de sectorindeling voor bepaalde branches de afgelopen jaren te zijn gewijzigd.

Belang voor de praktijk

De sectorindeling is onder andere van belang voor de premie die de werkgever moet storten in het sectorfonds en voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Indeling in een andere sector kan aanzienlijk voordeel opleveren als de sector waarin de werkgever zou moeten worden ingedeeld een lager premiepercentage kent dan de huidige sector waarin de werkgever is ingedeeld. De werkgever kan bij een onjuiste sectorindeling van rechtswege tot vijf jaar terug premies terugvragen. Als de sector waarin de werkgever zou moeten worden ingedeeld daarentegen een hoger premiepercentage kent, kan de Belastingdienst onder voorwaarden tot vijf jaar terug premies naheffen. Het is dus aan te bevelen om periodiek te laten beoordelen of de sectorindeling nog klopt, maar in ieder geval als de werkzaamheden zijn gewijzigd.

Groepsaansluiting

Concerns kunnen onder bepaalde voorwaarden een groepsaansluiting voor de sectorindeling aanvragen bij de Belastingdienst. De werkgevers binnen het concern die tot de groep behoren, worden dan in één sector ingedeeld. In principe is dat die sector waarin het grootste deel van het totale premieloon van de groep valt. Als de werkgevers binnen het concern op grond van een groepsaansluiting kunnen worden ingedeeld in een sector met een lager premiepercentage, dan levert dat een besparing op.

Als u wilt laten beoordelen of de sector waarin u bent ingedeeld nog juist is, of dat het wellicht voordelig is om een groepsaansluiting aan te vragen, dan kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt bij Meijburg & Co of met Aard Jan Voortman die het WOB-verzoek namens Meijburg & Co heeft ingediend.