In zijn eindejaarsbericht heeft het Ministerie van Financiën aangekondigd dat de btw-regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten op onroerende zaken, zoals het recht van erfpacht, met ingang van 1 januari 2015 zullen wijzigen.

Deze wijziging heeft tot gevolg dat de vestiging of overdracht van zakelijke rechten voor onbepaalde tijd op bouwterreinen of nieuwe gebouwen in beginsel wordt aangemerkt als een belaste btw-levering. Daarbij wordt btw geheven over de waarde in het economische verkeer van de zaak waarop het recht betrekking heeft. De wijziging heeft onder meer gevolgen voor erfpachttransacties waarbij het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd wordt gevestigd.

Overgangrecht

In verband met deze wijziging heeft het Ministerie van Financiën een overgangsregeling getroffen. Deze komt erop neer dat er bij overeenkomsten tot de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten op onroerende zaken die voor 1 juli 2015 zijn gesloten volgens het Ministerie van Financiën nog mag worden uitgegaan van een prestatie die is vrijgesteld voor de btw, waarbij de overdrager geen recht heeft op aftrek van de toerekenbare btw. Daardoor wordt er geen btw maar overdrachtsbelasting geheven. Hierover moeten partijen wel overeenstemming bereiken en dit in de koopovereenkomst en akte opnemen. Verder moet de daadwerkelijke vestiging, overdracht, wijziging, afstand of opzegging van die rechten uiterlijk 31 december 2016 juridisch plaatsvinden.

Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, zijn onze adviseurs u natuurlijk graag van dienst.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat