In een zogeheten memorie van antwoord heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft schriftelijk vragen beantwoord die de Eerste Kamer heeft gesteld over het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II. Nadat het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, wordt het nu behandeld in de Eerste Kamer.

De staatssecretaris wijst er nogmaals op de fiscale stimulering van zogeheten plug-in hybrids (PHEV’s) stapsgewijs wordt afgebouwd en vol wordt ingezet op het fiscaal stimuleren van nulemissieauto’s. Met ingang van 2017 blijven nog maar twee bijtellingscategorieën over voor auto’s van de zaak: 4% voor nulemissieauto’s en 22% voor alle andere auto’s. Met het oog op de ontwikkeling van de tweedehandsmarkt blijft de stimulering van PHEV’s in de MRB vooralsnog wel bestaan. Dit is ingegeven door de verwachting dat particulieren vanuit kostenbesparingsoogpunt meer gemotiveerd zijn om zo zuinig mogelijk te rijden. Om die reden blijft voor PHEV’s met een CO2-uitstoot van 1 - 50 gram per kilometer tot en met 2020 het huidige halftarief in de MRB bestaan.

De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel alleen integraal aannemen of verwerpen.