Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 3 maart 2016 schriftelijk vragen beantwoord van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II. Het document, de zogeheten nota naar aanleiding van het verslag, beslaat 52 pagina’s en is als volgt ingedeeld:

  • Inleiding
  • Efficiënter, stabieler en eenvoudiger verduurzamen
  • Maatregelen BPM
  • Maatregelen MRB
  • Maatregelen bijtelling loon- en inkomstenbelasting
  • Budgettaire aspecten
  • Duurzaamheidsaspecten
  • Uitvoeringskosten Belastingdienst
  • Overige

De Kamervragen hebben niet geleid tot concrete wijzigingen in het wetsvoorstel, er is dan ook geen nota van wijziging bijgevoegd.