Op 7 juli 2017 is het Nederlandse wetsvoorstel voor de btw-behandeling van vouchers gepubliceerd. De nieuwe wetgeving is van belang voor iedere retailer met promotie- of loyaliteitsprogramma’s en treedt in werking per 1 januari 2019. De nieuwe wetgeving kan van invloed zijn op uw Nederlandse en EU-brede business. Daarom brengen wij u graag op de hoogte van deze wijziging.

Samenvatting

  • Het Nederlandse wetsvoorstel volgt op de Europese Voucherrichtlijn, die de btw-behandeling van vouchers binnen de EU moet harmoniseren. Tot op heden bestond er nog geen specifieke wettelijke regeling voor de btw-behandeling van vouchers, niet in Nederland en niet binnen de EU.

  • Het wetsvoorstel introduceert een nieuw juridisch kader. De btw-behandeling van vouchers in Nederland en de EU kan hierdoor veranderen. Er komen nieuwe begrippen, zoals voucher, voucher voor enkelvoudig gebruik (btw-behandeling staat vast op het moment van uitgifte) en voucher voor meervoudig gebruik (btw-behandeling staat nog niet vast op het moment van uitgifte). Daarnaast worden nieuwe belastbare feiten en heffingsmaatstaven geïntroduceerd, met name voor de verspreiding van vouchers via distributeurs. Het is denkbaar dat vouchers die momenteel niet aan btw zijn onderworpen (omdat ze lokaal als voucher voor meervoudig gebruik worden gezien) na ingang van de nieuwe wetgeving wél aan btw worden onderworpen (door de kwalificatie als voucher voor enkelvoudig gebruik) en andersom. Ook is het mogelijk dat de verplichting tot het voldoen van btw over de waarde van de voucher verschuift van de uitgever van de voucher naar de distributeur of dat er in meerdere schakels btw wordt geheven. Bovendien zal de huidige btw-vrijstelling voor waardepapieren die momenteel voor bepaalde vouchers geldt (grotendeels) komen te vervallen. Dit brengt een recht op aftrek van voorbelasting met zich mee.

  • Het Nederlandse wetsvoorstel wijkt niet materieel af van de Europese Voucherrichtlijn, maar roept (net als de Europese Voucherrichtlijn) bij ons veel vragen op. Sommige definities zijn onduidelijk en niet concreet toegelicht, zoals de ‘monetaire waarde’ als nieuwe heffingsmaatstaf. Verder zijn bepaalde categorieën vouchers van de regelgeving uitgezonderd, zoals kortingsvouchers, toegangskaartjes voor bioscopen en musea en vervoersbewijzen. Daarnaast wordt een aantal specifieke Nederlandse regelingen en beleidsbesluiten nog aangepast in navolging van het wetsvoorstel, zoals de zegeltjesregeling, het cadeaubonnenbesluit en het telefoonkaartenbesluit. De exacte invulling en gevolgen hiervan zijn nog niet duidelijk.

Vervolgstappen

Wij raden aan het effect van het wetsvoorstel op uw onderneming vast te stellen en na te gaan welke risico’s en kansen zich kunnen voordoen. Mogelijk moeten afspraken over commissies en marges bij het via meerdere schakels verhandelen van vouchers worden herzien. Meijburg & Co helpt u graag bij het uitvoeren van een dergelijke analyse of het (her)inrichten van uw vouchergerelateerde processen. Voor meer informatie over de wijziging en de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de hiernaast vermelde personen of uw gebruikelijke btw-contactpersoon bij Meijburg & Co.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat