Uit een zaak voor de Hoge Raad is gebleken dat voor de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak de catalogusprijs als uitgangspunt dient. Dat een korting bij de aanschaf wordt verkregen, is niet relevant.

Een bv had voor haar dga een auto aangeschaft. Omdat de dga de auto ook voor privédoeleinden gebruikte, moest de bv als werkgever van de dga een bijtelling op het loon toepassen. Uit de wet volgt dat de bijtelling wordt gesteld op een bepaald percentage van de catalogusprijs. De bv kon de auto echter tegen een korting verkrijgen en wilde voor de bijtelling uitgaan van de lagere aankoopprijs minus de kosten van het afleverklaar maken. Rechtbank Gelderland oordeelde echter dat de wettekst duidelijk is: de catalogusprijs is leidend. De bv tekende nog sprongcassatie aan maar de Hoge Raad verklaarde het beroep van de bv op 4 november 2016 zonder nadere motivering ongegrond.