In navolging van Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Hoge Raad op 15 april 2016 beslist dat in de betreffende situatie de exploitatie van onroerende zaken kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen in de zin van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF).

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is sprake van een zeer omvangrijke en diverse onroerendgoedportefeuille, bestaande uit 350 onroerende zaken op 143 locaties met een waarde van honderden miljoenen, die in ongeveer twintig jaar is opgebouwd. Van het rendement van minimaal 20% in de periode 1990 tot en met 2009 kan volgens het hof worden gezegd dat dit het opkomende rendement bij normaal vermogensbeheer te boven gaat. Ook de arbeid die in het kader van de exploitatie van de onroerende zaken wordt verricht is qua aard en omvang meer dan hetgeen bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is, zo stelt het hof. Het komt dan ook tot de conclusie dat de BOF in de betreffende situatie van toepassing zijn. Dit oordeel is volgens de Hoge Raad juist en voldoende gemotiveerd, waarna de Hoge Raad het door de staatssecretaris van Financiën ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaart.

Gevolgen voor de praktijk

Specifiek voor vastgoedondernemingen geldt dat de jurisprudentie zich de laatste tijd in een gunstige richting ontwikkelt als het gaat om het ondernemingskarakter van vastgoedinvesteringen. Waar de Belastingdienst van mening is dat vastgoedexploitatie kwalificeert als beleggen, zodat deze niet in aanmerking komt voor toepassing van de BOF, hebben verschillende rechters inmiddels geoordeeld dat vastgoedondernemingen onder omstandigheden wel degelijk als onderneming in de zin van de BOF kwalificeren.

De beoordeling blijft uiteraard casuïstisch. Met dit arrest van de Hoge Raad wordt het belang bevestigd om de activiteiten van uw vastgoedonderneming zodanig in te richten dat deze overeenkomen met wat in de (zich vormende) jurisprudentie als onderneming wordt aangemerkt. In een aantal gevallen zou een (goed gestructureerde) overdracht bij leven kunnen worden overwogen om gebruik te kunnen maken van de BOF in de huidige – fiscaal zeer gunstige – vorm.

Vanzelfsprekend kan Meijburg & Co u helpen bij het in kaart brengen van de mogelijke impact van het arrest van de Hoge Raad. Neemt u derhalve gerust contact met ons op.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat