Het Verenigd Koninkrijk dreigt als gevolg van de onzekerheid over Brexit haar leidende fiscale concurrentiepositie en haar aantrekkingskracht voor directe buitenlandse investeringen te verliezen. Hoewel Britse ondernemingen hun land nog altijd een tweede plaats toekennen als het gaat om het meest concurrerende belastingregime, zien buitenlandse ondernemingen het Verenigd Koninkrijk steeds onaantrekkelijker worden. Bij deze bedrijven is het land op de ranglijst van landen met het meest concurrerende belastingregime gedaald van een eerste naar en vijfde plaats. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG. Het onderzoek is uitgevoerd onder de honderd grootste beursgenoteerde ondernemingen en de grootste dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn. Daarnaast zijn zestig bedrijven uit de andere G7 landen onderzocht. 

Ierland voert ranglijst aan

Uit het onderzoek blijkt dat Ierland bij 56% van deze bedrijven inmiddels de ranglijst aanvoert. Ierland wordt gevolgd door Luxemburg met 55% en Nederland met 44%. Singapore neemt een vierde positie in met 33%, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 31%. Ook Britse bedrijven kiezen voor Ierland als het land met het meest concurrerende fiscale regime. Ruim 70% geeft de voorkeur aan Ierland, gevolgd door het eigen Verenigd Koninkrijk met 65%, Luxemburg met 42% en Nederland met 38%. Zwitserland volgt met 27%. 

Verschil in perceptie

“Het onderzoek laat zien dat er een groot verschil in perceptie is tussen de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten”, zegt Robert van der Jagt van KPMG Meijburg. Van der Jagt: “Buitenlandse ondernemingen zien door Brexit duidelijk aanzienlijke veranderingen optreden in handelsakkoorden en tarieven. En ook het eind aan de toegang van het Verenigd Koninkrijk tot de gemeenschappelijke markt en de verminderde mobiliteit van geschoold personeel wordt door de bedrijven als een punt van zorg gezien. Het is een bewijs van het feit dat veel landen vraagtekens zijn gaan zetten bij de aantrekkelijkheid van het Verenigd Koninkrijk nu het land heeft besloten om de Europese Unie definitief te verlaten. Veel bedrijven worstelen met de vraag welke gevolgen Brexit heeft voor hun huidige en toekomstige investeringen in het Verenigd Koninkrijk. Steeds meer bedrijven kijken dan ook naar relatief meer stabiele landen in Europa om zich te vestigen of investeringen te doen.”

Directe investeringen nemen aanzienlijk af

Toch zijn de onderzochte bedrijven niet van plan om zich met al hun activiteiten terug te trekken uit het Verenigd Koninkrijk. Van der Jagt: “Opvallend is wel dat zowel ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten veel minder genegen zijn om activiteiten in het land onder te brengen. Een aarzeling die bepalend is voor de stroom van buitenlandse directe investeringen in het land. De bestuurders van de onderzochte bedrijven geven aan dat dat Brexit de komende twaalf maanden de grootste invloed heeft op de investeringen en de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Zij verwachten ook dat een aanzienlijke reductie van investeringen en hoogwaardige activiteiten, zoals in werkgelegenheid en onderzoek & ontwikkeling, een gevolg kan zijn. Historisch gezien werd de aantrekkelijkheid van het Verenigd Koninkrijk voor bedrijven altijd ingegeven door haar positie als handelsnatie en haar stabiele politieke en fiscale systeem. Brexit maakt hieraan duidelijk een eind. De mogelijke ontregeling die het verlaten van de Europese Unie tot gevolg heeft en de onzekerheid over de toekomstige economische vooruitzichten bezorgen veel bestuurders duidelijk hoofdbrekens.”