De uitspraak is van belang voor ondernemers die deel uitmaken van een keten waarin goederen binnen de EU grensoverschrijdend worden geleverd. De vereenvoudigde ABC-regeling geldt bij een keten met twee opvolgende verkopen, waarbij de goederen direct van de eerste leverancier (partij A) naar de laatste afnemer in de keten (partij C) grensoverschrijdend worden verzonden. Verder wordt vereist dat partij B niet in het land van partij C (land van aankomst) is gevestigd of daar een btw-nummer heeft. Deze vereenvoudigde ABC-regeling bereikt dat partij B geen intracommunautaire verwerving van de goederen hoeft aan te geven in het land van aankomst. Hierdoor hoeft deze partij B zich niet te registreren voor de btw en ook geen btw-aangiften in te dienen in dat land van aankomst. Verder kunnen partij A en partij B zonder btw factureren onder deze vereenvoudigde regeling.

In de praktijk weigeren bepaalde belastingautoriteiten de vereenvoudigde ABC-regeling als partij B in het EU-land van verzending gevestigd is of in dat land een btw-nummer heeft. Hierdoor moet partij B zich in het EU-land van aankomst van de goederen alsnog registreren voor de btw met de nodige lasten van compliance. Door deze uitspraak kan de vereenvoudigde ABC-regeling toch worden toegepast, mits partij B de goederen ‘verwerft’ onder een btw-nummer van een ander EU-land dan het land van verzending. Partij B hoeft zich hierdoor niet te registreren in het EU-land van aankomst.

Het HvJ is in deze zaak niet gevraagd of het btw-nultarief terecht is toegepast op de levering van partij A aan partij B. Om die reden gaat het HvJ daar niet op in. 

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat