De Belastingdienst heeft de schriftelijke antwoorden op de veelgestelde vragen over de werkkostenregeling tijdens het ‘webinar’ van 3 februari 2015 gepubliceerd op zijn website. Het antwoord op de vraag over het feest na een studiedag wijkt af van het antwoord dat de Belastingdienst gaf op het webinar en bij eerdere uitlatingen, en van onze berichtgeving van 13 februari 2015. De andere antwoorden zijn inhoudelijk niet veranderd.

Het nieuwe antwoord van de Belastingdienst luidt als volgt. Als de werkgever een personeelsactiviteit organiseert op een externe locatie, is de invulling van het programma doorslaggevend bij de beoordeling van het karakter van de personeelsactiviteit en of de werkgever deze onbelast mag verstrekken. Als de werkgever een externe studiedag organiseert met aansluitend een groot feest, een lopend buffet en een optreden van een artiest, is het studiegedeelte van de dag gericht vrijgesteld. De lunch en de reiskosten die verband houden met de studiedag mag de werkgever onbelast verstrekken. Het feest is zonder meer een aparte activiteit en heeft vooral een consumptief karakter. De kosten van dit feest vormen loon voor de werknemers. De werkgever kan dit loon als eindheffingsloon aanwijzen. In tegenstelling tot eerdere uitlatingen van de Belastingdienst vallen hieronder naast het optreden van een artiest en eventuele andere consumpties ook de kosten van het lopend buffet.

Het personeelsfeest op zichzelf zal gevolgen hebben voor uw vrije ruimte. Organiseert u een bedrijfsuitje, dan verdient het aanbeveling om vooraf na te denken over de invulling van het programma en de tijdsbesteding, omdat het karakter van het uitje gevolgen kan hebben voor de vrije ruimte van uw bedrijf. Waar nodig is een ‘knip’ in de activiteiten noodzakelijk.