Varia Belastingplan 2019

18 september 2018
Notitieboekje

Fiscale vergroeningsmaatregelen

Het regeerakkoord bevat de nodige fiscale vergroeningsmaatregelen. Een deel van deze maatregelen is opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019, dat onderdeel uitmaakt van het pakket Belastingplan 2019. Het gaat concreet om:

  • een schuif in de energiebelasting van elektriciteit naar gas. De energiebelastingtarieven van de eerste schijf voor aardgas (0-170.000 m3), van het zogenoemde blokverwarmingstarief en van de eerste schijf van de verlaagde aardgastarieven voor de glastuinbouw worden verhoogd. Het energiebelastingtarief van de eerste schijf voor elektriciteit (0-10.000 kWh) wordt verlaagd;
  • verlaging van de belastingvermindering in de energiebelasting met € 51 van € 308 naar € 257;
  • verhoging in de afvalstoffenbelasting van het tarief voor het storten en het tarief voor het verbranden van afvalstoffen en invoering van een bijbehorende heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland;
  • afschaffen van de BPM-teruggave voor personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden ingezet voor het verrichten van openbaar vervoer of taxivervoer;
  • aanpassing van de tarieven in de Wet belasting zware motorrijtuigen (BZM) als gevolg van een wijziging van het Eurovignetverdrag;
  • vermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen. De vermindering is afhankelijk van de mate van verduurzaming en bedraagt tussen de € 3.000 en € 10.000 per woning.

Aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen

In verband met staatssteunbezwaren van de Europese Commissie moeten landgebonden sportweddenschappen en sportweddenschappen op afstand voor de kansspelbelasting gelijk worden behandeld. Daarom wordt voorgesteld dat niet langer de speler van landgebonden sportweddenschappen belastingplichtig is met als grondslag de prijs, maar de aanbieder met als grondslag het brutospelresultaat

Overige maatregelen Belastingplan 2019

Een aantal maatregelen uit het Belastingplan 2019 hebben wij verder niet inhoudelijk beschreven, het betreft de volgende maatregelen:

  • verlenging van de vrijstelling in de inkomstenbelasting van pleegvergoedingen, in ieder geval tot en met 2019;
  • wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting (MRB) waardoor de MRB-toeslag voor vervuilende dieselauto’s niet in werking treedt op 1 januari 2019 maar op een nader (bij Koninklijk besluit) te bepalen tijdstip;
  • het weer gebruiken van camerabeelden met behulp van Automatic Number Plate Recognition (ANPR) voor de MRB.
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.