Varia Belastingplan 2018

19 september 2017
Rekenmachine

Uitbreiding stadsverwarmingsregeling in de energiebelasting

De energiebelasting kent een fiscaal gunstige regeling voor stadsverwarming die grotendeels (voor meer dan 50%) gebruik maakt van restwarmte. Voorgesteld wordt om de stadsverwarmingsregeling uit te breiden naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken van aardwarmte of vaste of vloeibare biomassa, al dan niet in combinatie met restwarmte.

Kansspelbelasting tijdelijk omhoog naar 30,1%

Voorgesteld wordt om de kansspelbelasting van 29% naar 30,1% te verhogen. De maatregel is tijdelijk. Zodra het wetsvoorstel inzake kansspelen op afstand (KOA) in werking is getreden – dit ligt momenteel bij de Eerste Kamer – zal het tarief binnen zes maanden weer worden verlaagd naar 29%. 

Belastingwet BES

  • Voorgesteld wordt de lagere tarieven van de algemene bestedingsbelasting die van toepassing zijn op Saba en Sint-Eustatius met een jaar te verlengen, tot 1 januari 2019.
  • Het kabinet stelt voor onroerende zaken van sociaal-culturele, charitatieve of culturele instellingen, van doelen voor de behartiging van het algemeen nut of een sociaal belang of van organisaties van werkgevers en werknemers vrij te stellen van vastgoedbelasting.

Overige maatregelen Belastingplan 2018

Een aantal maatregelen uit het Belastingplan 2018 hebben wij verder niet inhoudelijk beschreven, het betreft de volgende:

  • BPM: geen forfaitaire afschrijving, maar vaker werkelijke afschrijving.
  • Ook afvalstoffenheffing bij Nederlands afval dat in het buitenland wordt verwerkt.
  • Energiebelasting gedurende 2 jaar omhoog.
  • Catalogusprijs van (bijzondere) personenauto’s, bestelauto’s of motorrijwiel moet publiekelijk bekend gemaakt worden door fabrikant of aangewezen importeur.
  • Motorrijtuigenbelasting voortaan berekend over de ‘massa rijklaar’ in plaats van ‘eigen massa’.
  • Naheffing motorrijtuigenbelasting wettelijk verankerd bij gebruik van de weg door geschorste auto.
© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.