In eerdere berichtgeving heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bevestigd dat Japanners vanaf 1 oktober 2016 niet langer vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt en dus weer een werkvergunning nodig hebben, zie ons eerdere bericht hierover.

Mede naar aanleiding van verschillende signalen uit het bedrijfsleven is echter besloten de overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2017.

De tewerkstellingsvergunningsplicht voor Japanners geldt dus vanaf 1 januari 2017 en niet langer vanaf 1 oktober 2016.

Tijdens de overgangsperiode geldt dat Japanners die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning met de arbeidsmarktaantekening ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’, deze vergunning mogen behouden zolang deze nog geldig is. Bij een verlenging of een nieuwe aanvraag verblijfsvergunning ingediend op of na 1 januari 2017 geldt echter in principe toetsing aan de Wet arbeid vreemdelingen.

Het lijkt erop dat dit de definitieve wijziging is ten aanzien van het tewerkstellingsvergunningsvereiste voor Japanners.

Als u vragen hebt over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij ons immigratieteam.