De datum 23 juni 2016 voor het UK referendum over het EU lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk nadert nu snel. De Exit van Groot-Brittannië, beter bekend als Brexit, is een reële optie en houdt ook het bedrijfsleven bezig. Niet alleen bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk, maar ook bedrijven uit andere Europese en derde landen zijn bezorgd over de gevolgen van een eventuele Brexit voor hun onderneming. Een mogelijke resultante hiervan is dat bedrijven hun investeringen in het Verenigd Koninkrijk heroverwegen. Het aandeel directe buitenlandse investeringen door Duitsland in het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Brexit houdt ook globaal de gemoederen bezig en recentelijk hebben onder andere het IMF en de G7 gewaarschuwd dat een Brexit een ernstig risico is voor de groei van de wereldeconomie. Ook vanuit diverse partijen binnen het Verenigd Koninkrijk wordt gewezen op de mogelijke gevolgen. 

Fiscaal gezien zal een Brexit diverse gevolgen hebben. Hierbij kan gedacht worden aan bronheffingen, invoerrechten, BTW maar ook sociale zekerheid bij uitzendingen. In bijgevoegd fact sheet vindt u meer informatie.

Brexit June 2016.pdf