Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de afdrachtvermindering onderwijs ook kan worden toegepast bij deelkwalificaties

Het volgen van beroepsonderwijs leidend tot een deelkwalificatie vormt volgens het hof een opleiding die kwalificeert voor toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Daarvoor is niet vereist dat een volledige beroepsopleiding wordt gevolgd, noch dat de intentie daartoe aanwezig is.

Verder is van belang dat de inspecteur in deze zaak heeft bevestigd dat hij niet bevoegd is om een inhoudelijk oordeel te geven over de gevolgde opleiding. Hij kan de afdrachtvermindering daarom niet op grond van de opleidingsinhoud weigeren.

Daarnaast blijkt uit deze uitspraak dat de afdrachtvermindering kan worden toegepast tot het moment waarop de deelkwalificatie wordt verworven en dus niet tot het moment waarop de laatste toets wordt afgelegd, ondanks dat na het laatste examen feitelijk geen onderwijs meer wordt gevolgd.

Commentaar Meijburg & Co

Deze uitspraak brengt goed nieuws in de huidige discussies met de Belastingdienst over de afdrachtvermindering onderwijs. Uiteraard kan de staatssecretaris van Financiën nog wel in cassatie gaan. In dat geval moet de uitspraak van de Hoge Raad worden afgewacht.