Op 25 augustus 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de Autobrief II beantwoord. In de Autobrief II zijn de door het kabinet beoogde fiscale automaatregelen voor 2017 tot en met 2020 verder uitgewerkt, met als belangrijkste doelen stabielere belastinginkomsten en een efficiënter milieubeleid.

Het document met vragen en antwoorden beslaat 35 pagina’s. Voor velen zal met name het antwoord op vraag 36 van belang zijn, dat ingaat op de 60-maandstermijn die wordt gehanteerd voor de bijtelling voor bestaande leasecontracten.

Klik hier om de antwoorden op de Kamervragen te downloaden