Tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer op 21 november 2017 is staatssecretaris Snel van Financiën ingegaan op de parallelimport van auto’s. Die is de laatste jaren flink toegenomen: van een kleine 80.000 auto's in 2012 naar ruim 200.000 in 2017. Dat zijn meer geïmporteerde auto's dan op basis van het ‘natuurlijk handelsvolume’ zou mogen worden verwacht, aldus de staatssecretaris. Voor een deel gaat het om geïmporteerde schadeauto’s. De staatssecretaris vindt het ongewenst als daarbij BPM wordt ontdoken. De auto wordt dan bij de toelating door de geconstateerde schade te laag getaxeerd, terwijl deze schade vrij eenvoudig weer kan worden hersteld. Als voorbeeld wordt aangehaald een beschadigde deur die voor binnenkomst in Nederland in de auto wordt gezet en na de importkeuring weer wordt vervangen door de originele, onbeschadigde deur. De staatssecretaris gaat nader onderzoek doen en komt in het voorjaar van 2018 met een brief over parallelimport.