Schuldverhoudingen boven de 5 ton van DGA’s met een eigen BV worden belast. Minder liquiditeit tot gevolg.

20 september 2018

Schrijven

Losse opmerking in Miljoenennota brengt poppen bij MKB’ers aan het dansen

 

Een losse opmerking in de Miljoenennota, die tussen de regels door wordt genoemd maar niet in detail wordt uitgelegd, zorgt voor grote onrust onder MKB DGA’s met een eigen BV. Want wat betékent het precies, dat geld geleend van hun eigen BV wordt belast?

Het is heel gangbaar dat DGA’s een bedrag lenen van hun eigen BV. Denk aan de aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning. Of de aankoop van een auto. Deze constructie zorgt voor liquiditeit en kan, afhankelijk van het bestedingsdoel van de lening, fiscaal aantrekkelijk zijn. Vanaf 1 januari 2022 wordt dat anders. Mogelijk wordt een schuld aan de eigen BV, vanaf 5 ton, vanaf 2022 belast. Wat zegt de Miljoenennota er precies over en wat zijn de gevolgen?

Minder liquiditeit voor DGA’s

Voor welke situaties geldt die nieuwe heffing nou eigenlijk precies? Uit een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer wordt dit niet duidelijk. Het lijkt er op dat de heffing betrekking heeft op schulden die de DGA aan de BV heeft, ook al is die schuld vóór 2022 ontstaan. Volgens het kabinet komt er een overgangsbepaling voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap. Maar wanneer is er precies sprake van een eigenwoningschuld? En wat is ‘bestaand’? Zijn dat schulden die er op 18 september 2018 waren, of geldt het ook voor eigenwoningschulden die na die datum zijn aangegaan? En hoe ziet die overgangsmaatregel er dan precies uit?

Wat betekent deze regel vervolgens voor DGA’s in het MKB die door de maatregel worden getroffen? Het antwoord op die vraag is simpel: minder liquiditeit. Deze groep moet namelijk 26.9%, het aanmerkelijk belang tarief in 2022, betalen over het bedrag van de schuld dat meer bedraagt dan € 500.000. Stel dat er sprake is van een rekening-courant schuld van € 900.000, dan moet de DGA 26,9% over € 400.000 aan belasting betalen, oftewel € 107.600. Waar moeten de DGA’s het geld voor deze belasting vandaan halen?

Wat kan de DGA doen?

Die vraag leidt direct tot een nieuw probleem. Wat kan de DGA doen? In de eerste plaats: de schuld tijdig aflossen zodat die minder gaat bedragen dan € 500.000.

Maar DGA’s zullen het verschuldigde geld doorgaans niet of nauwelijks liquide hebben, waardoor aflossing niet eenvoudig is. Ze zouden er voor kunnen kiezen om de belasting dan maar te betalen. Ook daarvoor geldt echter dat de DGA’s in privé voldoende liquiditeiten moeten hebben.

Hebben ze dat niet, dan zouden ze het geld dat ze nodig hebben om de belasting te betalen door de BV uit kunnen laten keren als dividend, of het geld kunnen lenen van de BV. Maar daar moeten ze dan ook weer 26,9% aan belasting over betalen. En wat gebeurt er als het volgende jaar de schuld nog steeds meer bedraagt dan € 500.000? Is het dan weer kassa? Kortom: DGA’s belanden van de regen in de drup.

De maatregel van het kabinet heeft zodanig impact, dat het zou wel eens kunnen zorgen voor een opstand in het MKB. En daarmee wordt het front tegen de afschaffing van de dividendbelasting vermoedelijk alleen maar groter.

Borduur niet langer voort op stelsel uit mid-jaren ’40

Waar het mis gaat, is dat de aanpak van het kabinet geen langetermijnvisie bevat. Met het klimaatakkoord en de circulaire economie op komst, is het nú tijd om een flinke klap te geven op het huidige belastingstelsel. En met een klap bedoel ik niet slechts een aanpassing of verdieping van het huidige stelsel - wat binnen deze plannen het geval is - en waar sinds het eind van WOII elke keer op voort geborduurd wordt.

Omdat het klimaatakkoord en de transitie naar een circulaire economie gepaard gaan met veel geld en investeringen, moet het belastingstelsel aanpast en ingericht worden op de ontwikkelingen van de toekomst. Daarmee bepalen we de weg voorwaarts. Het zou helpen als het kabinet visie voor de lange termijn ontwikkelt en niet langer alleen maar lijstjes afvinkt. Waar willen we staan in 2050? Hoe gaan we dat bereiken? Welke uitstralingseffecten hebben die maatregelen op de rest van de economie en de samenleving? Tot dusver worden al deze vragen helaas buiten beschouwing gelaten.

Bent u zelf een DGA met een eigen BV binnen het MKB? Stel ons uw vraag!

Heeft u vragen over de nieuwe belastingplannen en welke gevolgen dit heeft voor uw persoonlijke situatie? Neem gerust contact op met Fred van Horzen, partner bij KPMG Meijburg & Co op +31 (0)88 90 91 087 of vanhorzen.fred@kpmg.com. Hij helpt u graag verder.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.