Vanaf 1 januari 2016 gaat de Research & Development Aftrek (RDA) op in de WBSO, de regeling voor speur- en ontwikkelingswerk. Dat staat in een brief die minister Kamp van Economische Zaken stuurde aan de Tweede Kamer.

Het kabinet is van mening dat de huidige RDA niet optimaal werkt. Kenmerkend voor de RDA is dat het toegekende fiscale voordeel bij bv’s als aftrekpost wordt verrekend in de vennootschapsbelasting en dat betekent bijvoorbeeld dat er weinig stimulerend effect is bij bv’s die een fiscaal verlies maken. Hetzelfde geldt voor IB-ondernemers waarvoor de RDA eveneens een aftrekpost is. In de brief van de minister wordt daarom een ander systeem voorgesteld om het maken van kosten en het doen van investeringen voor speur- en ontwikkelingswerk te stimuleren. Dat zal gaan via de techniek die de S&O-afdrachtvermindering (ook bekend als WBSO) hanteert, namelijk verrekening van het subsidiebedrag met de loonheffing van de werkgever. De details van het nieuwe systeem zullen worden opgenomen in het Belastingplan 2016, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2016.

Hoofdlijnen van het nieuwe systeem zijn:

  • De geïntegreerde regeling (WBSO-nieuwe stijl) zal werken met twee schijven. Onderstaande percentages en getallen zijn voorlopig.
  • Eerste schijf: voordeelpercentage van 30% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot € 300.000 (loon- en overige kosten en uitgaven).
  • Tweede schijf: voordeelpercentage van 15% over de S&O-kosten boven de € 300.000.
  • De subsidiëring van salariskosten via de WBSO blijft, maar gaat op in de bovengenoemde schijven.
  • De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2016.
  • De aanvraagprocedure WBSO-nieuwe stijl bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal zo eenvoudig mogelijk zijn. Door de integratie van de WBSO en RDA zal nog maar één beschikking nodig zijn.
  • Aanvragen over 2016 zullen in 2015 kunnen worden ingediend.
  • De forfaitaire RDA-regeling (vast bedrag per S&O-uur) zal wellicht worden veranderd.