In aanvulling op ons nieuwsbericht van 20 mei 2015 is, zoals verwacht, het ratificatieproces van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland afgerond. Dit betekent dat het verdrag van toepassing is vanaf 1 januari 2016.

Voor meer informatie over het nieuwe verdrag verwijzen wij u graag naar het memorandum bij ons eerdere bericht. Daarin hebben wij een overzicht opgenomen van de belangrijkste veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw belastingpositie en mogelijk nog tot actie nopen.