Op verzoek van veel cliënten ontvangen wij ter beoordeling elektronische kopieën van aanslagen (en verminderingen et cetera). Deze ontvangen wij rechtstreeks van de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft in de afgelopen periode echter technische problemen gekend met het verzenden van elektronische kopieën naar belastingconsulenten. Dit probleem deed zich vooral voor bij de verzending van (voorlopige) aanslagen vennootschapsbelasting 2014 en 2015 en inkomstenbelasting 2014. Papieren aanslagen en verminderingen zijn wel rechtstreeks verstuurd naar belastingplichtigen. Onlangs heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld papieren versies van voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2015 verzonden.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat de technische problemen inmiddels zijn opgelost en wij ontvangen voor onze cliënten – zij het met vertraging – weer elektronische kopieën van aanslagen. De Belastingdienst maakte echter tevens bekend dat de verzending van elektronische kopieën niet volledig is. Men is daarbij helaas niet in staat aan te geven welke elektronische kopieën van aanslagen niet naar ons zijn of zullen worden verzonden. Het kan dus zo zijn dat wij geen elektronische kopie van uw aanslag hebben ontvangen, terwijl u wel de originele papieren aanslag toegezonden hebt gekregen.

Verzoek

Indien u de papieren versie van een aanslag ontvangt (of de afgelopen periode hebt ontvangen) terwijl u hierover van ons geen bericht hebt gekregen en u dat normaal gesproken wel krijgt, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend een kopie van de papieren aanslag naar uw contactpersoon bij Meijburg & Co te sturen. Wij zullen de aanslag vervolgens zo spoedig mogelijk controleren en u informeren over onze bevindingen. Een en ander is van belang voor de bewaking van termijnen, met name de betalingstermijnen. Veel voorlopige aanslagen 2015 kennen namelijk een eerste betalingsmoment van 28 februari aanstaande.

Indien u inmiddels al wel een reactie van ons hebt ontvangen naar aanleiding van een opgelegde aanslag in de afgelopen periode, hoeft u uiteraard geen actie te ondernemen.