De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad vindt dat er nader onderzoek moet komen naar de mogelijke schade die kan ontstaan als gevolg van de kansspelbelasting op speelautomaten. Deze in 2008 ingevoerde belasting op de opbrengst van kansspelautomaten is al enige tijd onderwerp van discussie. De belangrijkste vraag hierbij is of deze gokbelasting in strijd is met het Europees grondrecht op ongestoord genot van eigendom. Vorig jaar oordeelde het Hof Amsterdam dat de kansspelbelasting in strijd is met Europees recht. In een beroep in cassatie van een belastingplichtige tegen de uitspraak van het Hof heeft de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad nu bepaald dat er nader onderzoek moet komen naar de mogelijke schade die deze belasting tot gevolg heeft. “Dit kan een belangrijke opening zijn voor belastingplichtigen om schadevergoeding te vorderen via de bestuursrechter of de civiele rechter”, constateren Dick Barmentlo van KPMG Meijburg & Co en Bas Jongmans van en Gaming Legal Advocaten. Barmentlo: “Of daadwerkelijk recht is op schadevergoeding dient echter in individuele gevallen te worden bekeken.”

De Advocaat-Generaal betoogt in zijn conclusie dat de wijziging in de kansspelbelastingwetgeving op zichzelf beschouwd nog niet direct betekent dat de wetgever op wetgevend niveau de door het EVRM vereiste fair balance heeft geschonden. Barmentlo: “Maar aan de andere kant concludeert de Hoge Raad dat het zeer wel mogelijk dat er in individuele gevallen wél sprake zal zijn van een buitensporige last en dat juist daarom het eigendomsrecht is geschonden. Dit moet van geval tot geval moeten worden bekeken. Daarbij zijn volgens de Advocaat-Generaal lastverzwarende omstandigheden, zoals het ingestelde rookverbod, de herzieningsregels in de omzetbelasting, de inhoud van lopende contracten én het niet geven van uitstel van betaling, van belang. Wanneer in individuele gevallen bewezen is dat sprake van een zodanige buitensporige last dat het eigendomsrecht is geschonden, dan zou volgens de Advocaat-Generaal toekenning van schadevergoeding aan de orde kunnen zijn.”

Die schadevergoeding kan zowel door de belastingrechter als door de civiele rechter worden toegekend. Belastingplichtigen moeten hierin zelf hun weg kiezen. De civiele weg staat open voor belastingplichtigen die op advies van KPMG Meijburg & Co en Gaming Legal Advocaten hun rechten hebben veilig gesteld. Voor degenen die dat niet hebben gedaan, hebben de advocaten Barmentlo en Jongmans die de belastingplichtige bijstonden, mogelijk een oplossing gevonden. De A-G adviseert de Hoge Raad om deze zaken te verwijzen zodat kan worden onderzocht of sprake is van een individuele en buitensporige last en of aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.”