In de afgelopen jaren is door Nederland een aantal belastingverdragen afgesloten waarin een zogenoemd Limitations of Benefits (LOB) artikel met een ‘vangnetbepaling’ is opgenomen. Dergelijke bepalingen komen nu voor in de verdragen met de VS, Japan, Barbados, Koeweit, Bahrein, Hong Kong en Panama. Het toepassen van een vangnetbepaling geeft belastingplichtigen die in eerste instantie niet gerechtigd zouden zijn tot de voordelen van het relevante verdrag onder bepaalde voorwaarden alsnog recht op enkele of alle voordelen van het verdrag.

Onlangs is besloten om de behandeling van alle vangnetverzoeken over te dragen van de Directie Internationale Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën aan het APA/ATR-team in Rotterdam. Hiermee zou volgens het Ministerie de klantbehandeling meer gestroomlijnd en daarmee efficiënter worden, omdat deze belastingplichtigen vaak ook een APA/ATR-verzoek doen of hebben gedaan. De overdracht geldt zowel voor de behandeling van vangnetverzoeken die gebaseerd zijn op de huidige belastingverdragen waarin een vangnetbepaling is opgenomen, als voor toekomstige verdragen of andere regelingen waarin een dergelijke bepaling wordt opgenomen. De overdracht vindt plaats per 1 januari 2014 en heeft betrekking op zowel nieuwe als op reeds ingediende verzoeken.

Commentaar KPMG Meijburg & Co

De praktijk leert dat er momenteel nog veel verzoeken bij het Ministerie liggen. Hopelijk komt deze bevoegdheidsoverdracht ten goede aan de afhandelingssnelheid en kan de doorlooptijd worden verkort.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat