Per 1 juli 2014 is het Besluit Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen aangepast. Naast redactionele wijzigingen gaat het hierbij voornamelijk om wijzigingen ten aanzien van de vergoedingen op grond van het Reisbesluit Binnenland.

De Reisbesluiten Binnenland en Buitenland regelen onder meer de vergoedingen van rijksambtenaren op dienstreis. Een werkgever mag deze vergoedingsregels ook toepassen voor een kostenvergoeding aan andere werknemers, voor zover deze werknemers vanuit kostenoogpunt in gelijke omstandigheden verkeren als ambtenaren op dienstreis. Met ingang van 1 juli 2014 zijn de vergoedingen van de verblijfkosten op grond van het Reisbesluit Binnenland niet meer volledig vrijgesteld. Per post, zoals ‘kleine uitgaven’ en ‘avondmaaltijd’, wordt aangegeven tot welk bedrag de vergoeding is vrijgesteld. Voor zover de werkgever meer vergoedt, vormt het meerdere belast loon van de werknemer dat ten laste kan worden gebracht van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling.

Er geldt geen overgangsregeling. Dit betekent dat werkgevers die nu op basis van de hogere bedragen in het Reisbesluit Binnenland een vergoeding verstrekken mogelijk hun arbeidsvoorwaarden dienen aan te passen.

De vergoedingen voor verblijfkosten bij buitenlandse dienstreizen blijven onbelast.