De richtlijn voor verplichte openbaarmaking (mandatory disclosure) van grensoverschrijdende – mogelijk agressieve – belastingstructuren, waarbij financiële tussenpersonen (bijvoorbeeld belastingadviseurs, advocaten, notarissen, trustkantoren) worden verplicht om informatie over dergelijke structuren aan de Belastingdienst te melden, treedt in werking op 25 juni 2018. 

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.