Op 1 januari 2014 is het looncriterium voor kennismigranten en houders van een Europese blauwe kaart gewijzigd van een systematiek op jaarbasis naar een systematiek op maandbasis. Deze wijziging heeft tot verwarring geleid met betrekking tot de beoordeling van de vaste loonbestanddelen die niet maandelijks maar jaarlijks worden uitgekeerd, zoals de vakantietoeslag en de dertiende maand.

IND hanteerde ook normbedrag inclusief vakantietoeslag en dertiende maand

Na de invoering van het maandcriterium hanteerde de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) naast het normbedrag exclusief vakantietoeslag ook nog een normbedrag inclusief vakantietoeslag. Hierbij kon tevens een eventuele dertiende maand worden meegeteld, mits deze contractueel was vastgelegd. Hoewel de vakantietoeslag en dertiende maand veelal dus niet maandelijks worden uitgekeerd, was voor deze twee loonbestanddelen een uitzondering gemaakt en mochten deze jaarlijks worden uitgekeerd.

Vanaf 1 maart 2015 normbedrag exclusief vakantietoeslag

Bij de omzetting in 2014 naar het maandcriterium heeft de wetgever verzuimd te vermelden dat het gaat om het maandsalaris exclusief vakantietoeslag. Dit is met ingang van 1 maart 2015 hersteld.

Ook dertiende maand telt in beginsel niet meer mee

Recentelijk is ook de doorwerking hiervan naar lagere regelgeving gepubliceerd en daaruit blijkt dat ook de (eventuele) dertiende maand niet meer mag worden meegeteld als deze niet over het jaar wordt uitgesmeerd en maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.

Het is belangrijk dat werkgevers van kennismigranten op de hoogte zijn van deze wijziging, zodat in voorkomende gevallen de dertiende maand maandelijks kan worden uitbetaald of bijvoorbeeld een hoger maandsalaris kan worden overeengekomen.

Het is nog onduidelijk of voor bestaande kennismigranten bij wie de dertiende maand bepalend is geweest voor het verlenen van de verblijfsvergunning nog een aanpassing van het salaris nodig is. De IND heeft hierover op dit moment nog geen uitsluitsel gegeven.

Voor de volledigheid vermelden wij de per 1 maart 2015 geldende brutomaandbedragen:

  • Kennismigranten vanaf 30 jaar:               € 4,189 exclusief vakantietoeslag
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar:       € 3,071 exclusief vakantietoeslag
  • In Nederland afgestudeerden:                 € 2,201 exclusief vakantietoeslag

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, neemt u dan contact op met uw vaste adviseur of Heleen Snieders.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat