Lening bij huurkoopovereenkomst aan btw onderworpen

4 mei 2018
Hamer

Op 3 mei 2018 heeft de advocaat-generaal (A-G) bij het Europese Hof van Justitie zijn conclusie uitgebracht in de zaak Volkswagen Financial Services (UK) Limited (C-153/17). De A-G concludeerde dat de btw-vrijstelling voor het verstrekken van kredieten niet kan worden toegepast op huurkooptransacties. De A-G concludeerde dat een huurkooptransactie één enkele samengestelde verstrekking van een dienst of een goed is en dat de volledige verstrekking als belast moet worden beschouwd.

Wanneer de nationale btw-regels toestaan dat een huurkoopovereenkomst uit twee afzonderlijke prestaties bestaat, waarvan de een bijvoorbeeld de verkoop van een auto is en de ander het verstrekken van een lening, is het verstrekken van een lening vrijgesteld. In dat geval bestaat echter het risico dat geen btw-aftrek voor algemene kosten wordt toegestaan.

Meer informatie hierover vindt u in onze Engelstalige berichtgeving.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.