Donderdag 22 januari is de langverwachte Nederlandse FATCA leidraad gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. Dit besluit bevat een technische toelichting bij het op 18 december 2013 tussen Nederland en de Verenigde Staten gesloten verdrag tot verbetering van de internationale naleving van belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (de NL IGA). 

Het besluit geeft een nadere invulling aan de toepassing van de NL IGA en bevat antwoorden op in de praktijk gerezen vragen. Inmiddels heeft de OESO in samenwerking met de G20-landen een mondiale standaard voor de automatische uitwisseling van gegevens van financiële rekeningen ontwikkeld, die sterk lijkt op de standaard die is neergelegd in de NL IGA. 

Aanstaande maandag zullen wij een samenvatting, ons commentaar en aandachtspunten met betrekking tot de Nederlandse FATCA leidraad verspreiden via My Tax News.