Het BUA sluit de aftrek van btw (ook wel voorbelasting genaamd) op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen uit als deze gratis of beneden kostprijs door de ondernemer ter beschikking worden gesteld. Dat de ondernemer vaak een zakelijke reden heeft voor giften en personeelsvoorzieningen (bijvoorbeeld relatiebeheer, personeelsbinding en dergelijke) doet hier niet aan af. De achterliggende gedachte hierbij is dat deze bedrijfskosten weliswaar zakelijk, maar consumptief van aard zijn – waarbij de btw een belasting is die juist de consumptie wil belasten. Per begunstigde geldt wel een drempelbedrag van € 227. Zijn de totale aanschaffings- of voortbrengingskosten (de kostprijs) van de verstrekkingen minder dan € 227 (exclusief btw) per jaar per begunstigde, dan hoeft geen BUA-correctie te worden gemaakt. Dit betreft een zogenoemde fatale drempel: bij overschrijding daarvan is ook de voorbelasting in het drempelbedrag niet aftrekbaar. 

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat