Op 1 juli 2014 zou het depotstelsel worden ingevoerd, maar dit is tot nader order uitgesteld. Het depotstelsel moet het stelsel van de g-rekening voor de keten- en inlenersaansprakelijkheid gaan vervangen. Het plan om de huidige g-rekening te vervangen door het depotstelsel is al op 1 juli 2009 in de Invorderingswet opgenomen. De daadwerkelijke invoering hing echter af van de automatisering bij de Belastingdienst. De beoogde ingangsdatum van 1 juli 2014 is nu uitgesteld, omdat het Ministerie van Financiën zich wil heroriënteren op de toekomst van het depotstelsel. Bij die heroriëntatie worden de belangen van de banken en het bedrijfsleven die nu gebruikmaken van de g‑rekening meegenomen. Het ministerie heeft aan de banken gevraagd om de g-rekeningen langer te ondersteunen.