Het Ministerie van Financiën heeft in een nieuwsbericht van 28 juni 2017 meegedeeld dat de Europese Gedragscodegroep de Nederlandse innovatiebox heeft goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft betrekking op de (grotendeels) per 1 januari 2017 ingevoerde versie van de innovatiebox die was opgenomen in het Belastingplan 2017. Dit betekent dat de Europese Unie deze nieuwe boxwetgeving niet zal bestrijden op de grond dat Nederland schadelijke belastingconcurrentie zou toepassen. Het oordeel van de Europese Gedragscodegroep/Code of Conduct Group gaat niet over staatssteunaspecten van de Nederlandse regelgeving en uitvoeringspraktijk bij de innovatiebox.

De goedkeuring inzake de innovatiebox betekent ook dat biologische gewasbeschermingsmiddelen met ingang van 1 januari 2017 onder de innovatiebox vallen. Als gevolg hiervan treedt eveneens een dekkingsmaatregel in werking, waardoor het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) in artikel 3.42 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt verlaagd met 2,5 procentpunt tot 55%.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat