In navolging van de goedkeuring door de Europese Gedragscodegroep heeft ook de OESO geconcludeerd dat de Nederlandse innovatiebox geen schadelijke belastingconcurrentie oplevert. Sinds juli 2016 onderzoekt het OESO Forum on Harmful Tax Practices 125 preferentiële belastingregimes in verschillende landen. In zijn evaluatierapport na twaalf maanden oordeelt het Forum met betrekking tot innovatieboxregimes in elf landen, waaronder Nederland, dat deze geen schadelijke belastingconcurrentie opleveren.

De goedkeuring heeft betrekking op de (grotendeels) per 1 januari 2017 ingevoerde versie van de innovatiebox die was opgenomen in het Belastingplan 2017. De genoemde bevestigingen van de Europese Gedragscodegroep en het OESO Forum on Harmful Tax Practices, dat de Nederlandse innovatiebox internationaal aanvaardbaar is, doen geen uitspraak over mogelijke EU staatssteun. In 2014 heeft de Europese Commissie, in het kader van het staatssteunonderzoek naar rulingpraktijken van EU-lidstaten, aangegeven ook onderzoek te doen naar preferentiële regimes voor inkomsten uit patenten en innovatie. Met de bovengenoemde goedkeuringen lijkt het aannemelijk dat dit staatssteunonderzoek voor de Nederlandse innovatieboxregeling, als zodanig, niet langer als Europese staatssteunprioriteit wordt beschouwd.

Het is overigens wel de verwachting dat de Europese Commissie aanhoudend kritisch blijft monitoren op mogelijke aanwezigheid van verboden staatssteun in individuele gevallen. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn als in een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst aan de belastingplichtige een voordeel is verleend door een (te) ruime toepassing van wet- en regelgeving.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat